Sökning: "student support"

Visar resultat 1 - 5 av 5181 uppsatser innehållade orden student support.

 1. 1. Vems närvaro saknas? En kvalitativ studie om professionellas reflektioner om preventiva insatser mot problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Astrid Abrahamsson Mjörnebrant; Tuva Rexstrand; [2024]
  Nyckelord :school absenteeism; school absence; school attendance problem; preventive work; academic support; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past decade, problematic school absenteeism has become a well-known concept in society and research. This study aims to research professionals’ perspectives on problematic school absences in elementary school and high school, and their alternative solutions and thoughts about preventative work. LÄS MER

 2. 2. Att vara klient i socialtjänsten - en studie om upplevt erkännande från ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ryde; Kajsa Field; [2024]
  Nyckelord :recognition theory; financial aid; user perspective; qualitative; social welfare. Nyckelord: erkännandeteorin; ekonomiskt bistånd; brukarperspektiv; kvalitativ; socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, we have attempted to gain a better understanding of client's feelings of satisfaction or dissatisfaction about contact with their social workers in social service and economic assistance. We wanted to gain understanding, through the lens of the theory of recognition and judgment, how individuals who receive economic assistance experience the contact in terms of satisfaction or dissatisfaction and what prompted the feelings throughout the experience. LÄS MER

 3. 3. Stödjande insatser för ensamkommande unga: en retrospektiv studie ur de ensamkommande ungas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kristin Persson Borgström; [2024]
  Nyckelord :unaccompanied minors; support measures; integration; user perspective; ensamkommande unga; insatser; brukarperspektiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : Support measures for unaccompanied minors relate to their integration processes in Sweden. This study contributes to the understanding of the integration process of unaccompanied youth by examining interventions through their retrospective perspective. LÄS MER

 4. 4. "Vi når inte ut till alla barn som behöver oss"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Majeed; [2024]
  Nyckelord :social workers; experience; children who witness domestic violence; consequences; interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children witnessing domestic violence is a major social issue where many children lack protection. Previous research indicates that children who witness domestic violence have a hard time talking about the violence as it is considered a private matter. LÄS MER

 5. 5. Undervisning av evolutionsteorin : En studie om vanligt förekommande missförstånd och pedagogiska strategier för att främja elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Alfsson; [2024]
  Nyckelord :Conceptual understanding; Everyday concepts; Evolution; Misconceptions; Pedagogical strategies; Begreppsförståelse; Evolution; Missuppfattningar; Pedagogiska strategier; Vardagsföreställningar;

  Sammanfattning : Several studies have shown that many students have misconceptions and everyday concepts about evolution that prevent them from learning the theory of evolution. Previous research has also shown that biology teachers are not always aware of students’ difficulties or design education that challenges students’ conceptual understanding of evolution. LÄS MER