Sökning: "studentboende"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet studentboende.

 1. 1. Optimerad tillbyggnad av befintligt studentboende : En studie av lönsam tillbyggnad som kan berättiga till statligt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Rebecka Björk; Caroline Dahlbom; [2021]
  Nyckelord :bidrag; Boverket; energieffektiva bostäder; miljonprogrammet; studentbostäder; stöd; tillbyggnad; Uppsalahem;

  Sammanfattning : The aim with this thesis work is to examine a supplement building that fulfils the requirement forthe Boverket subsidy stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (2020). A proposal ofthe design of the supplement building on top of the already existing building in Flogsta, Uppsalais created and a profitability analysis for Uppsalahem is made. LÄS MER

 2. 2. Framtidens studentboende: Hur tillfälliga bygglov kan bidra till Uppsalas bostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Albin Widerholm; Pontus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work has emerged as a result of the lack of student housing in Uppsala. To saturate the housing market, other cities have resorted to temporary building permits and modular houses to establish housing in a fast and safe way. LÄS MER

 3. 3. A study in sustainability within the building value chain: An organization-based case study exploring the architect’s responsibility

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Andersen; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Architectural profession; Design; Holistic work approach; Responsibilities; Standards; Sustainability; Agenda 2030; Ansvar; Arkitektur; Design; Holistiskt tillvägagångssätt; Hållbarhet; Standard;

  Sammanfattning : The modern form of humans has thrived on the planet for the past 200.000 years. Since back then and all the way to the present we’ve had several basic, physiological human needs, one of those being that of shelter. LÄS MER

 4. 4. Coliving – en analys av affärsmöjligheter i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Eckerström Mörtsjö; Odilon Tilly Sardou; [2020]
  Nyckelord :Coliving; shared living; forms of contracts; costs; rent; Coliving; deltat boende; avtalsformer; kostnader; hyressättning;

  Sammanfattning : Coliving är en ny delad boendeform som har haft en stark utveckling internationellt de senaste åren. Det som särskiljer coliving är främst att operatören erbjuder tjänster. LÄS MER

 5. 5. What are the Students’ Housing Preferences? : A Case Study of Lublin, Poland

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Katarzyna Bozena Strzalka; [2019]
  Nyckelord :Housing preferences; student housing; means-end chain; Boendepreferenser; studentboende; means-end värdekedja;

  Sammanfattning : Housing preferences are unique to each individual. Nevertheless, there are certain similarities between the residential needs within the same demographic groups. This research will focus on the students’ housing preferences. LÄS MER