Sökning: "studentuppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet studentuppsatser.

 1. 1. En sammanställning av studentuppsatser inom bostadsrättsfinansiering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henry Toma; Theo Björk; [2020]
  Nyckelord :Real estate investments; Financing; Condominium; Fastighetsinvesteringar; Finansiering; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : Finansiering på den svenska fastighetsmarknaden har sett en förändring från innan finanskrisen till nu. Detta gäller både för privatpersoners finansiering av bostadsköp till fastighetsbolagens finansiering för projekt och tillväxt. Detta har skapat en förändring i vart man finner sitt kapital till finansiering. LÄS MER

 2. 2. Hundra år av felskrivning : En analys av lärarkommentarer i mogenhets- och studentuppsatser vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Moa Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :teacher comments; language history; linguistic norms; Swedish; studentexamen; lärarkommentarer; språkhistoria; språknormer; svenska;

  Sammanfattning : I den här undersökningen har lärarkommentarer i studentuppsatser under hundra år undersökts med syfte att ta reda på vad dessa kan säga om språkliga normer och deras utveckling vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968.  Undersökningen har begränsats till tre nedslag med femtio års mellanrum, 1868, 1918 och 1968, där lärarnas kommentarer kategoriserats efter funktion. LÄS MER

 3. 3. Hundra år av felskrivning : En analys av lärarkommentarer i mogenhets- och studentuppsatser vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :teacher comments; language history; linguistic norms; Swedish; studentexamen; lärarkommentarer; språkhistoria; språknormer; svenska;

  Sammanfattning : I den här undersökningen har lärarkommentarer i studentuppsatser under hundra år undersökts med syfte att ta reda på vad dessa kan säga om språkliga normer och deras utveckling vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968.  Undersökningen har begränsats till tre nedslag med femtio års mellanrum, 1868, 1918 och 1968, där lärarnas kommentarer kategoriserats efter funktion. LÄS MER

 4. 4. Connecting Silos : Automation system for thesis processing in Canvas and DiVA

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Shiva Besharat Pour; Qi Li; [2018]
  Nyckelord :RESTful APIs; Canvas; DiVA; Calendar announcement; data mining; RESTful APIs; Canvas; DiVA; kalendrar; data mining;

  Sammanfattning : As the era of digitalization dawns, the need to integrate separate silos into a synchronized connected system is becoming of ever greater significance. This thesis focuses on the Canvas Learning Management System (LMS) and the Digitala vetenskapliga arkive (DiVA) as examples of separate silos. LÄS MER

 5. 5. Gerade kantlister : En studie i olika tekniker

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Joel Holm; [2017]
  Nyckelord :gering; jigg; justersåg; gerklipp;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om geringar av kantlister på fanerade skivor i möbler. Uppsatsen är dels en studie i redan befintlig litteratur och studentuppsatser, men är till största del byggd på praktiska studier gjorda med olika tekniker för att ta reda på vad som är den lämpligaste metoden för att nå det bästa resultatet. LÄS MER