Sökning: "studentuppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet studentuppsatser.

 1. 1. Connecting Silos : Automation system for thesis processing in Canvas and DiVA

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Shiva Besharat Pour; Qi Li; [2018]
  Nyckelord :RESTful APIs; Canvas; DiVA; Calendar announcement; data mining; RESTful APIs; Canvas; DiVA; kalendrar; data mining;

  Sammanfattning : As the era of digitalization dawns, the need to integrate separate silos into a synchronized connected system is becoming of ever greater significance. This thesis focuses on the Canvas Learning Management System (LMS) and the Digitala vetenskapliga arkive (DiVA) as examples of separate silos. LÄS MER

 2. 2. Gerade kantlister : En studie i olika tekniker

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Joel Holm; [2017]
  Nyckelord :gering; jigg; justersåg; gerklipp;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om geringar av kantlister på fanerade skivor i möbler. Uppsatsen är dels en studie i redan befintlig litteratur och studentuppsatser, men är till största del byggd på praktiska studier gjorda med olika tekniker för att ta reda på vad som är den lämpligaste metoden för att nå det bästa resultatet. LÄS MER

 3. 3. Hjältarnas död och frihetens fortbestånd : Historiemedvetande i studentuppsatser från Högre allmänna läroverket i Uppsala 1930 och 1950.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christopher Pihl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Väsentlighetsbedömning - gör män och kvinnor olika?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bäckdahl; Lukas Wahl; Naime Fossheim; [2016]
  Nyckelord :väsentlighet; revisor; genus; professionellt omdöme; väsentlighetsbedömning; materiality judgements; auditor; gender; materiality; professional judgement; materiality assessment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att belysa ifall genus har någon påverkan på revisorers bedömningar av väsentlighet för att i så fall skapa en medvetenhet om hur eventuella skillnader kan påverka bedömningen. Teoretiska perspektiv: Socialiseringsteori med genusfokus. LÄS MER

 5. 5. Bestämd eller obestämd form : En studie i bestämdhet bland svenskstuderande i Polen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karl Qureshi; [2015]
  Nyckelord :bestämdhet; felanalys; polska; species; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka bruket av bestämdhet bland svenskstuderande i Polen och försöka utröna hur och i vilken grad deras bruk avviker från normen. För att få en holistisk bild av fenomenet har även normriktiga former tagits i beaktning. LÄS MER