Sökning: "studentuppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet studentuppsatser.

 1. 1. En sammanställning av studentuppsatser inom bostadsrättsfinansiering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henry Toma; Theo Björk; [2020]
  Nyckelord :Real estate investments; Financing; Condominium; Fastighetsinvesteringar; Finansiering; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : Finansiering på den svenska fastighetsmarknaden har sett en förändring från innan finanskrisen till nu. Detta gäller både för privatpersoners finansiering av bostadsköp till fastighetsbolagens finansiering för projekt och tillväxt. Detta har skapat en förändring i vart man finner sitt kapital till finansiering. LÄS MER

 2. 2. #Historia : Metadata som resurs i historieforskning

  Master-uppsats,

  Författare :Hanna Boström; [2020]
  Nyckelord :Historiography; 2000s; metadata; bibliometrics; history writing; use of history; history awareness; history didactics; paradigm; keyword; student essays; history; historical perspective; Historiografi; 2000-talet; metadata; bibliometri; historieskrivning; historiebruk; historiemedvetande; historiedidaktik; paradigm; keyword; nyckelord; studentuppsatser; historia; historiska perspektivet;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har det producerats och spridits mängder av betydande forskning som publicerats via databaser. En betydelsefull länk i kunskapsspridningen utgörs av akademin som i dag står för den största andelen av vetenskapliga publikationer. LÄS MER

 3. 3. Hundra år av felskrivning : En analys av lärarkommentarer i mogenhets- och studentuppsatser vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Moa Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :teacher comments; language history; linguistic norms; Swedish; studentexamen; lärarkommentarer; språkhistoria; språknormer; svenska;

  Sammanfattning : I den här undersökningen har lärarkommentarer i studentuppsatser under hundra år undersökts med syfte att ta reda på vad dessa kan säga om språkliga normer och deras utveckling vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968.  Undersökningen har begränsats till tre nedslag med femtio års mellanrum, 1868, 1918 och 1968, där lärarnas kommentarer kategoriserats efter funktion. LÄS MER

 4. 4. Hundra år av felskrivning : En analys av lärarkommentarer i mogenhets- och studentuppsatser vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :teacher comments; language history; linguistic norms; Swedish; studentexamen; lärarkommentarer; språkhistoria; språknormer; svenska;

  Sammanfattning : I den här undersökningen har lärarkommentarer i studentuppsatser under hundra år undersökts med syfte att ta reda på vad dessa kan säga om språkliga normer och deras utveckling vid Karlstads högre allmänna läroverk mellan åren 1868 och 1968.  Undersökningen har begränsats till tre nedslag med femtio års mellanrum, 1868, 1918 och 1968, där lärarnas kommentarer kategoriserats efter funktion. LÄS MER

 5. 5. Connecting Silos : Automation system for thesis processing in Canvas and DiVA

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Shiva Besharat Pour; Qi Li; [2018]
  Nyckelord :RESTful APIs; Canvas; DiVA; Calendar announcement; data mining; RESTful APIs; Canvas; DiVA; kalendrar; data mining;

  Sammanfattning : As the era of digitalization dawns, the need to integrate separate silos into a synchronized connected system is becoming of ever greater significance. This thesis focuses on the Canvas Learning Management System (LMS) and the Digitala vetenskapliga arkive (DiVA) as examples of separate silos. LÄS MER