Sökning: "studera barns fysiska utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden studera barns fysiska utveckling.

 1. 1. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2019]
  Nyckelord :barn; barns platsskapande; barns plats i staden; barns perspektiv; barnledda promenadintrevjuer; bostadsområde; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det sker stora förändringar i vårt samhälle som påverkar hur vi lever våra liv. Urbaniseringen är ett faktum och vi ställer allt fler krav på vad staden och dess fysiska struktur ska erbjuda. Staden har blivit en viktig plats i barns liv då den återigen har blivit en vanlig bostadsmiljö för många. LÄS MER

 2. 2. ”Fröken kommer! Fröken kommer!” ”Teacher´s coming! Teacher´s coming!”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Fogelberg; Michelle Törnquist; [2017]
  Nyckelord :lek; miljö; kommunikation; socialt samspel;

  Sammanfattning : Abstract Leken är av stor betydelse för barns sociala och kommunikativa utveckling, vilket betonas i läroplanen för förskolan. Syftet med vår studie är att studera hur möjligheter och begränsningar för socialt samspel kommer till uttryck i barns kommunikation med varandra och i verksamhetens fysiska och sociala miljö. LÄS MER

 3. 3. "Sluta bråka!" - En studie om pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Stenkula; Wael Daabas; [2017]
  Nyckelord :Preeschool; Förskola; Lek; Play; Bråklek; Rough and tumble; Förhållningssätt; Approach;

  Sammanfattning : Leken anses vara en viktig del av barnkulturen och det framhålls i både förskolans läroplan och forskning om hur leken är en betydelsefull del av barns utveckling och lärande. Bråklekar är en del av barnens lek och uppkommer vardagligen i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. "Försök att gå, vi ska springa ute" - En mindre empirisk studie för att undersöka den fysiska och sociala miljöns inverkan på förskolebarns fysiska aktivitet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Andersson; Emelie Apelqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractStudiens syfte är att studera hur den sociala miljön på förskolan, i form av pedagogers agerande, kan påverka barns fysiska aktivitet samt orsaker som ligger till grund för pedagogers agerande. Därtill syftar studien till att undersöka vilka förutsättningar den fysiska miljön ger för barns fysiska aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER