Sökning: "studera barns fysiska utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden studera barns fysiska utveckling.

 1. 1. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2019]
  Nyckelord :barn; barns platsskapande; barns plats i staden; barns perspektiv; barnledda promenadintrevjuer; bostadsområde; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det sker stora förändringar i vårt samhälle som påverkar hur vi lever våra liv. Urbaniseringen är ett faktum och vi ställer allt fler krav på vad staden och dess fysiska struktur ska erbjuda. Staden har blivit en viktig plats i barns liv då den återigen har blivit en vanlig bostadsmiljö för många. LÄS MER

 2. 2. ”Här får man vara precis vad man vill!” : - En studie om den fysiska lärmiljöns betydelse för barns lek ochsamspel i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Björkholm; Ida Hulinder; [2019]
  Nyckelord :förskola; lärmiljöer; transformering; starkt kodad miljö; svagt kodad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera samt problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöerpåverkar barns lek och samspel. Hur lek och samspel kommer till uttryck i relation till de olikarummen. LÄS MER

 3. 3. "Ett barn som inte får leka blir ingen hel människa" : En studie om förskollärares uppfattningar av barns fria lek i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mikaela Johansson; Josefine Johansson; [2019]
  Nyckelord :child; free play; identity; preschool; preschool teacher; barn; fri lek; förskola; förskollärare; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärares uppfattningar av den fria leken i förskolan. Fri lek är en naturlig del i barnens vardag i förskolan, men begreppet är brett och kan tolkas ur olika perspektiv hos förskollärarna. LÄS MER

 4. 4. ”Fröken kommer! Fröken kommer!” ”Teacher´s coming! Teacher´s coming!”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Fogelberg; Michelle Törnquist; [2017]
  Nyckelord :lek; miljö; kommunikation; socialt samspel;

  Sammanfattning : Abstract Leken är av stor betydelse för barns sociala och kommunikativa utveckling, vilket betonas i läroplanen för förskolan. Syftet med vår studie är att studera hur möjligheter och begränsningar för socialt samspel kommer till uttryck i barns kommunikation med varandra och i verksamhetens fysiska och sociala miljö. LÄS MER

 5. 5. "Sluta bråka!" - En studie om pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Stenkula; Wael Daabas; [2017]
  Nyckelord :Preeschool; Förskola; Lek; Play; Bråklek; Rough and tumble; Förhållningssätt; Approach;

  Sammanfattning : Leken anses vara en viktig del av barnkulturen och det framhålls i både förskolans läroplan och forskning om hur leken är en betydelsefull del av barns utveckling och lärande. Bråklekar är en del av barnens lek och uppkommer vardagligen i förskolans verksamhet. LÄS MER