Sökning: "studerande vård"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden studerande vård.

 1. 1. Tyst kunskap : Yttrande och omsättning enligt vuxenstuderande - en nätbaserad studie på vuxenstuderande inom Komvux

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Korpi; [2018]
  Nyckelord :tyst kunskap; vuxenstuderande; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur vuxenstuderande tar till sig och lär sig tysta kunskaper genom att delta i formella lärmiljöer på Komvux men även genom arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Studien beskriver tysta kunskaper från ett studerandeperspektiv, som bland annat är baserat på författarna Folkesson, Polanyi, vuxenstuderandes erfarenhet och kunskap. LÄS MER

 2. 2. Sexuell och emotionell otrohet hos studerande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kim Lindén; Solin Azzo; [2018]
  Nyckelord :sexual economics theory; infidelity; gender differences; college students; desirable personality traits;

  Sammanfattning : Det har betydelse att förstå reaktioner på otrogna beteenden. Forskning visar att män upprörs av sexuell otrohet, kvinnor mer av emotionell. Skillnaderna kan med Sexual Economics Theory (SET) förklaras av olika roller i heterosexuella samspel. LÄS MER

 3. 3. Framtiden är oviss : Unga tjejers tankar om framtiden och dess påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Ågstrand; [2017]
  Nyckelord :Future orientation; Mental Health; Qualitative method; Semi-structured interviews; Young women’s experiences; Framtidstankar; Kvalitativ metod; Psykisk hälsa; Semistrukturerade intervjuer; Tjejers upplevelser;

  Sammanfattning : Mental illness is one of the major public health issues in Europe and one of the biggest challenges Sweden facing is the growing mental illness among people younger than 25 years. Statistics shows that the self-reported mental illness has increased mainly among young women between 18-25 years. LÄS MER

 4. 4. En studie om ledarskap inom sjukvården- vad bristfälligt ledarskap kan ha för konsekvenser för misstag inom vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Rickle; Linnéa Enmark; [2017]
  Nyckelord :Ledarskapsstruktur; sjukvården; Lex Maria; vårdskada; ansvarsfördelning; organisationsstruktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Misstag kan ske på alla arbetsplatser men ett misstag i vården kan innebära skillnaden mellan liv eller död. Vi ville därför undersöka hur misstag, som hämtats från Lex Maria- anmälningar, kan ha orsakats av bristande ledarskapsstrukturer och den svenska sjukvårdens organisationsstruktur. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsarbetslöshet i Borås : En kvalitativ studie om Arbetsförmedlingens handläggares arbete med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Cramer; Malin Hellman; Zeinab Matar; [2017]
  Nyckelord :Unemployment; Rate of unemployment; Youth applying for jobs; Employment Agency; Administrators; Youth; Youth unemployment; Public authority; arbetslöshet; arbetssökande; arbetslöshetsgrad; arbetsförmedlingen; handläggare; ungdom; ungdomsarbetslöshet; offentlig myndighet;

  Sammanfattning : Baserat på SCBs statistiska mätningar, räknas ungefär var fjärde ungdom i åldersgruppen 15-24 år som arbetslös och är idag de som är högst representerad bland arbetslösa. Vägen in på arbetsmarknaden kan bli problematisk för den här åldersgruppen. LÄS MER