Sökning: "studie- och yrkesvägledning arbetsförmedlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning arbetsförmedlingen.

 1. 1. Vägledning utifrån arbetsförmedlarperspektiv -En studie om studie- och yrkesvägledningsfunktion och arbetsmarknadsintegration

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Iman Abed; [2016]
  Nyckelord :etableringsuppdraget; studie- och yrkesvägledning; arbetsmarknadsintegration; arbetsförmedlingen; nyanlända;

  Sammanfattning : På grund av de otrygga och oroliga omständigheterna i vissa länder väljer människorna, tvångsmässigt, att lämna sina ursprungsländer. Detta har lett till att antalet invandrare har rekordökat under de senaste åren i, bland annat, Sverige. Integrationsfrågan diskuteras alltmer i den svenska politiskadebatten. LÄS MER

 2. 2. 6 nyanser av vägledning- En studie om vägledarna på Kramis definition av

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Ozmander; Annica Ottosson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningKrami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Sverigeskommuner och landsting som arbetar mellan Kriminalvården och arbetsmarknaden förpersoner med en kriminell bakgrund eller som ingått i ett kriminellt sammanhang. Vi ärintresserade av att undersöka hur de anställda ser på sin vägledning och om derasutbildningsbakgrund spelar roll. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars övergång från skola till arbetsliv. En undersökning av ungdomars förhållande mellan skola och arbetsliv samt ungdomars synpunkter på vägledning i gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Takae Dubar; [2014-03-10]
  Nyckelord :ungdomar; ungdomsarbetslöshet; gymnasieskolan; studie- och yrkesvägledning; studie- och yrkesvägledare; Arbetsförmedlingen; vägledning;

  Sammanfattning : SyfteDen här studien syftar till att undersöka faktorer som påverkar ungdomars övergång från skola till arbetsliv. Samt undersöker studien faktorer för ungdomar som har svårt att hitta sitt vägval eller sitt yrkesmål. LÄS MER

 4. 4. Mot arbetslivet -  en studie om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och gymnasiesärskolornas studie- och yrkesvägledare

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mari Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Collaboration; employment service; school-to-work transition; intellectual disabilities; career guidance; Samverkan; Arbetsförmedling; övergång skola arbetsliv; intellektuell funktionsnedsättning; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The number of students who finished special upper secondary school for pupils with intellectual disabilities without an employment has drastically decreased over the last decades. The purpose of this paper is to increase the knowledge of how career counselors at special upper secondary schools collaborate with the Employment Service, and how the special upper secondary school prepares their pupils for working life. LÄS MER

 5. 5. Vägledning inom gymnasiesärskolor - hur förbereds eleverna inför vidare studier och yrken?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Blerta Murati; Emma Silow; [2010]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Gymnasiesärskola; Kompetenser; Diagnoser; Förberedelse; Vidare studier; Yrken;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete är en undersökning av hur gymnasiesärskolans studie- och yrkesvägledning ser ut. Examensarbetet utgår ifrån studie- och yrkesvägledarnas perspektiv.Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med sex verksamma studie- och yrkesvägledare som arbetar med gymnasieelever som ingår i särskola. LÄS MER