Sökning: "studie- och yrkesvägledning sfi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning sfi.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning : Tvärsnittsstudie om behov av och efterfrågan på vägledning inom vuxenutbildning ur studie- och yrkesvägledares och lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Gevorkian; Varvara Zalesova; [2020]
  Nyckelord :Direkt vägledning; vuxenutbildning; övergångar; matchning; SFI; Direct guidance; adult education; transitions; matching;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka behov av och efterfrågan på vägledning inom vuxenutbildning ur studie- och yrkesvägledares och lärares perspektiv. Empirin samlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Fyra vägledare och fyra lärare på olika vuxenutbildningsenheter ställde upp på intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell studie- och yrkesvägledning - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser i kulturmöten med Sfi-elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Alfredsson; Maryam Zare; [2020]
  Nyckelord :Sfi-elev; studie- och yrkesvägledare; Kulturmöte; Interkulturell; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det sociala livet är aktuella diskussioner i politiska, såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. ”Hela Sveriges dilemma” : SFI:s roll och insatser för etablering av nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sebastian Andersson; [2016]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; nyanlända; etablering; sfi; sfx; yrkessvenska;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka olika insatser för etablering som kan erbjudas nyanlända i samband med SFI-studier samt vilken roll studie- och yrkesvägledarna spelar i processen. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med tre studie- och yrkesvägledare verksamma vid SFI- verksamheter i en specifik kommun där yrkessvenska erbjuds att läsas i form av så kallade Sfx- utbildningar. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning inom Sfi : En balansgång mellan utbildning, arbetsmarknad och individ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Andrea Dahlin; Lina Forsberg; [2013]
  Nyckelord :invandrare; integration; dörrvakt; dörröppnare; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera studie- ochyrkesvägledares funktion i samband med elevers övergång från Sfi till andrastudier och arbete. Vidare sätts deras arbete i relation till uppdraget för Sfioch vägledning. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och hinder vid vägledning av kvinnor med akademisk utbildning som studerar på SFI

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Eva Liedholm; [2012]
  Nyckelord :cooling down; kultur; motivation; språk; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge fördjupad kunskap inom studie- och yrkesvägledningen gentemot kvinnor som kommer från länder utanför Europa och som har en akademisk utbildning med sig till Sverige. Studien utgår från att kvinnorna går på SFI. Undersökningen är utformad utefter både vägledarperspektiv och sökandeperspektiv. LÄS MER