Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 1. Jag ville ha en framtid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julie Orlov; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; högre utbildning; högskoleförberedande program; påverkansfaktorer; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Trenden att gå ett högskoleförberedande program på gymnasiet har på senaste tiden bara ökat. Det är ungefär dubbelt så många elever som studerar på ett högskoleförberedande program jämfört med antalet elever som studerar på ett yrkesprogram. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Jarlsborg; Lina Rosenlund; [2018]
  Nyckelord :förväntingar; handlingshorisont; studie- och yrkesvägledning; tjänstgöringsgrad; upplevelser;

  Sammanfattning : Många studie- och yrkesvägledare på skolor idag har ofta en låg tjänstgöringsgrad och hög arbetsbörda, vilket kan inverka på studie- och yrkesvägledningens tillgänglighet för eleverna. Utifrån det här dilemmat undersöker studien hur elever upplever deras studie- och yrkesvägledning inom skolor där studie- och yrkesvägledarna har olika tjänstgöringsgrader. LÄS MER

 3. 3. Att göra sig tillgänglig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrin Blennow; Madelene Eregård; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; informations- och kommunikationsteknik; inkludering; studie- och yrkesvägledning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Vägledning är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Trots detta visar statistik att varje vägledare inom skolväsendet ansvarar för flera hundra elever och Skolinspektionen fastställer att vägledningen är undermålig. LÄS MER

 4. 4. PSYKISK OHÄLSA OCH DESS EFFEKT PÅ KARRIÄRUTVECKLING : En studie med fokus på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Honey Maadani Parsapoor; Mrwet Ahma; [2018]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; ungdomar; utbildning; välbefinnande;

  Sammanfattning : I studien undersöks studie- och yrkesvägledares erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever i gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare är menad att finnas som stöd för dessaelever genom samtal i syfte att de ska kunna göra välgrundade studie- och yrkesval genom att ge tydlig information för att underlätta övergångar. LÄS MER

 5. 5. ANSTÄLLNINGSBARHET : En kvalitativ studie om lokala arbetsgivares rekryterings- och urvalsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Nyberg; Cecilia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsutveckling; Anställningsformer; Rekryteringsprocess; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lokala arbetsgivares rekryteringsprocesser är utformade i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet var att ta del av vilka kompetenser som gör en arbetssökande anställningsbar och hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta med detta. LÄS MER