Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 1. Rektorers översättningar av och ansvar för studie- och yrkesvägledning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Nathalie Bram; [2019]
  Nyckelord :vägledning; rektor; ansvar; översättning; grundskola;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sex rektorer i relation till vägledningsarbetet på deras skolor. Syftet med studien har varit att undersöka hur rektorerna förstår vägledning, hur rektorerna översätter vägledning ner i den egna verksamheten samt hur de förhåller sig till ansvaret för vägledningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill ha bil, villa och körkort”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yvonne Silkehammar; Fadime Falk; [2019]
  Nyckelord :hinder; invandrarkvinnor; möjligheter; upplevelser; vägledning;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, ”Jag vill ha bil, villa och körkort” är ett citat från en av invandrarkvinnorna i denna studie och är tänkt att skildra invandrarkvinnors önskemål om att få ett bättre liv i Sverige. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med invandrarkvinnor från olika bakgrunder och bosättningstid i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Guidance counselor´s competences concerning students with special needs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann- Christin Ask; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; Kunskap; Speciella behov; Studie- och yrkesvägledare; Utmaningar; Special needs; Knowledge; Counselor; Challenges; working;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Skollagen 2 kap 29 § står det att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass har rätt till vägledning av kompetenta studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. Inom vissa skolverksamheter har elever behov av särskilda insatser i form av anpassad studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 4. 4. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Besarta Veseli; Izabella Todorovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kriminalitet; missbruk; Studie- och yrkesvägledning; återhämtning;

  Sammanfattning : I denna studie ser vi närmare på människor som efter en tid av kriminalitet försöker hitta tillbaka till ett lönearbete. Syftet med vår uppsats är att beskriva och förstå hur tidigare kriminella som dömts för brott lyckats ta sig ur kriminalitet och till ett lönearbete. LÄS MER

 5. 5. Styrning och ledning av studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Andersson; Tina Backhaus; [2019]
  Nyckelord :Grundskolerektorer; Implementering; Skolverket; Studie- och yrkesvägledning; Styrning;

  Sammanfattning : Forskning visar att rektorer inte tar sitt ansvar att organisera studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Syftet med denna studie är därför att beskriva hur grundskolerektorer implementerar Skolverkets allmänna råd gällande styrning och ledning av studie- och yrkesvägledning, så att de uppfyller kravet på att studie- och yrkesvägledning är hela skolan ansvar. LÄS MER