Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 11 - 15 av 341 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 11. Sätta pris på elever och andra utmaningar kring elevrekrytering : En kvalitativ studie med fokus på hur gymnasieskolor använder sig av marknadsföring för att rekrytera elever på en konkurrerande skolmarknad samt studie- och yrkesvägledarens roll i detta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Oscar Lisberg; [2022]
  Nyckelord :Marknadsföring; konkurrens; elevrekrytering; gymnasieskola; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Det fria skolvalet som lagstadgades för 30 år sedan synas nu i debatten om skolmarknadskonkurrens och är extra aktuell i valåret 2022 vilket har lyft frågan huruvida skolan ska vara vinstdrivande eller inte. Skolorna konkurrerar om det minskande elevantalet vilket gör att marknadsföring blir en arbetsuppgift för hela skolan och därmed spelar studie- och yrkesvägledaren en roll som utbildning- och arbetsmarknadsexpert. LÄS MER

 2. 12. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER

 3. 13. "Som mentor är jag också en mini-SYV" : En kvalitativ studie av gymnasiementorers syn på uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabet Rönnkvist; [2022]
  Nyckelord :mentor; snäv bemärkelse; individuell vägledning; ledning; styrning; organisering; samtal; utveckling; yrkes- och högskoleförberedande program;

  Sammanfattning : Vägledning är betydelsefullt enligt litteraturen, dock visar ett antal studier och granskningar på brister i arbetet med studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet. Det som främst behöver utvecklas och stärkas är vägledning som hela skolans ansvar; organisering, ledning och styrning. LÄS MER

 4. 14. "Jag vill inte ha en vägledare som sitter på sitt lilla rum" : Rektors ansvar i arbetet med studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Claire Ash; Johanna Björk; [2022]
  Nyckelord :kompetens; ledarskap; rektor; samarbete; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : De allmänna råden för arbete med studie- och yrkesvägledning belyser att rektorer har en stor del av ansvaret för arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolan. De har det yttersta ansvaret att se till att elever får sitt behov av vägledning uppfyllt. LÄS MER

 5. 15. Där vägledning och undervisning möts : En kvalitativ studie om vid vägledning och elevers valkompetens i låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Fridh; Emelie Helin; [2022]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; undervisning; lågstadiet; mellanstadiet; valkompetens;

  Sammanfattning : Forskning visar att vägledning behöver ske mer systematiskt och under en längre period för att elever ska kunna utveckla valkompetens. Syftet med denna studie är att undersöka lärares och studie- och yrkesvägledares upplevelser av hur vid vägledning integreras i undervisningen i grundskolans lägre årskurser och hur detta kan påverka elevers utvecklande av valkompetens. LÄS MER