Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 16 - 20 av 341 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 16. Studie- och yrkesvägledarnas arbetemed gymnasievalet under pandemin : En kvalitativ studie med studie- och yrkesvägledare omgymnasievalet under Covid-19- pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Albina Krasniqi; Melissa Szigeti; [2022]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; gymnasieval; påverkansfaktorer; vägledning; yrkesbeskrivningar;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin orsakade en stor omställning i samhället där även skolväsendet blevpåverkat av dess följder genom bland annat inställd prao, digitala mässor och öppet hus. Vi vill undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetade med att ge grundskoleelevermöjligheten att genomföra ett välgrundat gymnasieval under pandemin. LÄS MER

 2. 17. Skolstress i grundskolan : Studie- och yrkesvägledares arbete och upplevelser kring elevers skolstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Carles; Susanne Lindström; [2022]
  Nyckelord :Skolstress; studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam; grundskola; coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån studie- och yrkesvägledares upplevelser och erfarenheter utveckla kunskap om elevers skolstress i årskurs 7 – 9. Under rubriken bakgrund gör vi en genomgång av begreppet skolstress samt presenterar underlag till att psykisk ohälsa har ökat bland barn och ungdomar och att de ökade kraven i skolan tillsammans med ett ökat utbildningskrav är en bidragande faktor. LÄS MER

 3. 18. Högstadielärare och den vida vägledningen : En kvalitativ intervjustudie om hela skolans ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jannicke Andreassen; Johanna Elg; [2022]
  Nyckelord :Valkompetens; studie- och yrkesvägledning; lärarutbildning; hela skolans ansvar;

  Sammanfattning : Inom högstadieskolan är det flera yrkesprofessioner som bör samarbeta med skolans studie- och yrkesvägledningsuppdrag för att eleverna ska få med sig rätt förutsättningar till att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Forskning har visat att det är viktigt med tydlighet kring studie- och yrkesvägledningens organisering och mål för att få arbetet med vid vägledning att fungera. LÄS MER

 4. 19. "Vi tar det på vägen till ICA" : en kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledningen kan göras tillgänglig för skolans alla elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofi Nilsson; Jessica Åberg; [2022]
  Nyckelord :snäv vägledning; tillgänglig vägledning; anpassad vägledning; vägledningssamtal; relationsskapande; karriärlärande; anpassad lärmiljö;

  Sammanfattning : Det finns brister i skolans studie- och yrkesvägledning, bland annat när det gäller tillgänglighet och styrning, konstaterar en statlig utredning. I skolan måste undervisningen anpassas för att bli tillgänglig för alla elever, men görs detta med vägledningen? Funderingar uppstår kring hur kvalitén kan höjas och hur vägledningen kan tillgängliggöras. LÄS MER

 5. 20. Introduktionsprogram - en möjlighet till förändring? : Elevers upplevelser, erfarenheter och behov av studie- och yrkesvägledning inom individuellt alternativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gabriella Ljungkvist; [2022]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; introduktionsprogram; individuellt alternativ; obehörig; motivation; valkompetens;

  Sammanfattning : Alla elever i grundskolan når inte behörighet att påbörja studier inom de nationella gymnasieprogrammen utan går vidare till introduktionsprogrammen. Obehöriga elever inom introduktionsprogrammen är den målgrupp som verkligen behöver studie- och yrkesvägledning eftersom de ofta har stora stödbehov. LÄS MER