Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 16 - 20 av 278 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 16. ”Att så ett frö” : Studie- och yrkesvägledares uppfattningar om tidig vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elin Bandell; Ida Kleber; [2020]
  Nyckelord :Career guidance; early career guidance; occupational stereotypes; career management skills; Studie- och yrkesvägledning; tidig vägledning; stereotypa föreställningar; valkompetens;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker studie- och yrkesvägledares uppfattningar om tidig vägledning. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta utbildade och verksamma studie- och yrkesvägledare har genomförts. Det insamlade materialet analyseras utifrån Linda S. Gottfredsons (2002) Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation. LÄS MER

 2. 17. Studie- och yrkesvägledning inom utbildningsformen Svenska för yrkesutbildade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Bianca Lanciai; Sanna Malmsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgänglighet, behov och vägledningsprocesser av studie- och yrkesvägledning inom Sfx-utbildning i Storstockholmsregionen. Datainsamlingsmetod utgjordes av en kombination av enkät och intervjuer. Enkäten bidrog med svar gällande tillgänglighet av studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 3. 18. Begåvade elever, fortfarande osynliga?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Hugosson; Pernilla Norelind; [2020]
  Nyckelord :högpresterande; karriärvägledning; spetsutbildning; studie- och yrkesvägledare; särskilt begåvade;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om studie- och yrkesvägledning bland högpresterande och särskilt begåvade elever. Tidigare forskning visar på att den här elevgruppen inte är tillräckligt synliggjord och uppmärksammad inom skolvärlden. LÄS MER

 4. 19. Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : Utifrån rektorers perspektiv i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Ledin; Maria Barchéus; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad sex rektorer i två kommuner har för perspektiv på studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Tidigare forskning visar att det inte varit ett framgångsrikt arbete. LÄS MER

 5. 20. Finns en chans till rätt leverans? : En kvalitativ studie om vägledares beskrivningar av valkompetens samt förväntningar på grundskolans arbete med att förbereda eleverna inför gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tobias Gustafsson; Fredrik Lannergård; [2020]
  Nyckelord :Valkompetens; studie- och yrkesvägledning; självkännedom; samsyn;

  Sammanfattning : För att kunna göra väl underbyggda karriärval krävs en utvecklad valkompetens. Syftet med detta arbete är att se hur yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare definierar och arbetar med valkompetens inom grundskolan och jämföra det med synen hos vägledare inom gymnasieskolan gällande valkompetens och vad de förväntar sig att vägledare inom grundskolan gör. LÄS MER