Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 21 - 25 av 278 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 21. Studie- och yrkesvägledning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - i brytpunkten mellan gymnasiestudier och vidare studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anette Dahlqvist; Hanna Lewin; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; Careership; brytpunkter; övergångar; self-efficacy; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Mellan gymnasiestudier och vidare studier uppstår en institutionell brytpunkt. Förmågan att hantera en brytpunkt är olika men individer med neuropsykiatriska nedsättningar har särskilt svårt att ta sig igenom brytpunkter och efterföljande övergångar utan stöd. LÄS MER

 2. 22. Studie- och yrkesvägledning inom det kommunala aktivitetsansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Piret Gustavsson Rihvk; Linda Sängstuvall; [2020]
  Nyckelord :KAA; Careership-teorin; brytpunkter; studieavbrott; valkompetens;

  Sammanfattning : Under våren 2019 var nästan var sjunde grundskoleelev obehörig till fortsatta gymnasiestudier vilket är oroande både på individnivå samt ur ett bredare samhällsperspektiv då avsaknad av gymnasieexamen försvårar och försenar ungdomarnas tillträde till arbetsmarknaden. Kommunerna har sedan 2015 en lagstadgad skyldighet i form av kommunernas aktivitetsansvar (KAA) att erbjuda lämpliga individuella åtgärder som syftar till att motivera ungdomar att påbörja eller fortsätta sin gymnasieutbildning. LÄS MER

 3. 23. Interkulturell studie- och yrkesvägledning - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser i kulturmöten med Sfi-elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Alfredsson; Maryam Zare; [2020]
  Nyckelord :Sfi-elev; studie- och yrkesvägledare; Kulturmöte; Interkulturell; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det sociala livet är aktuella diskussioner i politiska, såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang. LÄS MER

 4. 24. Vem är en lämplig läkarkandidat? : En kvalitativ intervjustudie om läkarstudenters erfarenheter av alternativt urval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Hampus Löfqvist; Saqib Sandhu; [2020]
  Nyckelord :admission process; alternative admission; medical students; aptitude; motivation; interview study; study and career guidance; antagningsprocess; alternativt urval; läkarstudenter; lämplighet; motivation; intervjustudie; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få en fördjupad kunskap kring alternativt urval genom en ökad förståelse för antagna läkarstudenters upplevda navigering genom den alternativa urvalsprocessen. Frågeställningarna har därför undersökt vilka strategier sökande använder vid antagningsintervjuerna. LÄS MER

 5. 25. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER