Sökning: "studie- och yrkesvägledning"

Visar resultat 26 - 30 av 341 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning.

 1. 26. Zooma in på vägledning : Går det att gräva med en digital spade?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jacob Blickander; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; digital vägledning; grävande samtalsmetodik; empatiskt samtalsklimat; relationsskapande processer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att kartlägga hur de studie- och yrkesvägledare som är aktiva inom högskola, universitet och vuxenutbildning upplever att de grävande, samt de relationsskapande processerna fungerar under ett vägledningssamtal som sker på distans via digitala plattformar jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal. De frågeställningar som ämnar besvara studiens syfte är: Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att den grävande samtalsmetodiken i ett vägledningssamtal fungerar när det sker på distans via en digital plattform jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal?; Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att det fungerar att skapa ett empatiskt samtalsklimat i ett vägledningssamtal som sker på distans via en digital plattform jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal?; samt Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att relationsskapandet mellan studie- och yrkesvägledaren och den sökande fungerar i ett vägledningssamtal som sker på distans via en digital plattform jämfört med i ett fysiskt vägledningssamtal? Problemformuleringen grundar sig i att digital vägledning historiskt sett använts mer till att förmedla information snarare än att förmedla valkompetens. LÄS MER

 2. 27. Den osynliga kompetensen för att främja närvaron i grundskolan : Studie- och yrkesvägledares erfarenheter och perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Nilsson; Amanda Tyrbo; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; grundskola; elevhälsofrämjande arbete; problematisk skolfrånvaro; samverkan; övriga professioner; meningsskapande; relationsskapande; professionalism; professionalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för studie- och yrkesvägledares roll och deras arbete inom grundskolan för elever med problematisk skolfrånvaro och hur samverkan fungerar med övriga professioner i det elevhälsofrämjande i arbetet för dessa elever. För att kunna besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med sju verksamma studie- och yrkesvägledare i grundskolan. LÄS MER

 3. 28. ”Det går ju inte utan en relation” : – KAA-anställdas möte med ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caitlin Prottengeier Palm; Matilda Larsson; [2022]
  Nyckelord :Kommunala aktivitetsansvar; relationsbyggande; studie- och yrkesvägledning; måluppfyllelse; studieavbrott;

  Sammanfattning : De ungdomar som saknar sysselsättning i form av skola, arbete, praktik eller övrigt har möjligheten att ta emot hjälp från det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Dessa syftar till att vägleda ungdomarna mot en sysselsättning i hopp om att de i längden kan erhålla en gymnasieexamen eller få inträde till arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 29. Studie & yrkesvägledning i utsatta områden : Utmaningar, möjligheter & vikten av motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Forsberg; [2022]
  Nyckelord :framtidstro; engagemang; studie- yrkesvägledning; handlingshorisont;

  Sammanfattning : Det finns många orter i Sverige idag med social utsatthet. Där barn och ungdomar växer upp med begränsade möjligheter på grund av ekonomiska, kulturella, familjära och kriminella orsaker. Forskning visar att ungdomar som växer upp i dessa områden i mindre utsträckning går vidare och slutför en gymnasieutbildning. LÄS MER

 5. 30. En andra chans i livet : En skildring av nio informanters upplevelser av folkhögskolans Allmän kurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Malin Nilsson; Soodabeh Goorgani; [2022]
  Nyckelord :Allmän kurs; Folkhögskola; Vidare studier; Vägledning; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har syftet med vårt examensarbete varit att undersöka tidigare deltagare från folkhögskolans Allmän kurs, och deras upplevelser av utbildningsformen. Huruvida deltagandet i Allmän kurs har bidragit till att de fortsatt sin utbildningskarriär, samt vilken inverkan studie- och yrkesvägledning har haft på dem under deras folkhögskolestudier. LÄS MER