Sökning: "studieavgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet studieavgifter.

 1. 1. Spelar det någon roll att vissa betalar? : Organisering och marknadisering under tio år med studieavgifter - Fallet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Helene von Wachenfelt; Helle Andresen Pettersson; [2021]
  Nyckelord :tuition fees; organisation; Lund University; marketisation; institution; institutional theory; students as customers; studieavgifter; organisation; Lunds universitet; marknadisering; kundifiering; institution; institutionell teori;

  Sammanfattning : In 2011 Sweden introduced tuition fees for citizens of countries outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland, choosing to study at Swedish universities. The purpose of this thesis has been to explore how institutions of higher education in Sweden has adapted to this change by studying the case of Lund University. LÄS MER

 2. 2. Studieavgifter i högskolan : Betalande tredjelandsstudenters rätt till återbetalning av studieavgift vid undermålig utbildningskvalitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; [2018]
  Nyckelord :studieavgift; HL; Högskola; UKÄ;

  Sammanfattning : För tredjelandsmedborgare är universitets- och högskoleutbildningen i Sverige avgiftsbelagd. En person som vill studera i Sverige betalar först en anmälningsavgift för att kunna bli antagen, och sedan studieavgiften för att få tillträde till utbildningen. LÄS MER

 3. 3. En ömsesidig investering : Studieavgifter, välpresterande internationella studenter och Sveriges välfärd

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Firouzeh Esnaasharan; [2012]
  Nyckelord :Tuition fees; higher education; higher education policy; international students; welfare.; Studieavgifter; högskoleutbildning; utbildningspolitik; internationella studenter; välfärd.;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport är resultatet av sex intervjuer kompletterade med litteraturgranskning. Rapporten speglar den pågående debatten kring studieavgifter. Den redovisar, inspirerad av diskursanalytisk metod, tre skilda diskursiva debatter dvs. LÄS MER

 4. 4. Debatten kring studieavgifter för utomeuropeiska studenter i Sverige. En idéanalytisk studie av värden.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Thor; Anna Wilson; [2011]
  Nyckelord :studieavgifter; svensk högskolepolitik; idéanalys; publika och ekonomiska värden; värdeförskjutning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från och med hösten 2011 kommer utomeuropeiska studenter att behöva betala avgifter för att studera vid svenska universitet och högskolor (SFS 2010:298). Även om detta inte innebär att svenska studenter behöver betala för högre utbildning bryts med detta en lång tradition av avgiftsfrihet inom det svenska utbildningsväsendet. LÄS MER

 5. 5. Studieavgifter för tredjelandsstudenter - Hur kommer antalet internationella studenter att påverkas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Fältman; Karl-Magnus Dahlén; [2010]
  Nyckelord :Studieavgift; utbytesstudent; humankapitalsteori; signaleringsteori; status; kvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har i denna C-uppsats undersökt hur införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter kommer att påverka antalet internationella studenter. Inledningsvis beskriver vi bakgrunden till införandet av studieavgiften och definierar vår frågeställning, hur kommer avgiftsinförandet att påverka antalet internationella studenter på Sveriges lärosäten? Vidare ser vi på utvecklingen av antalet internationella studenter i Sverige de senaste åren tillsammans med utvecklingen i andra länder. LÄS MER