Sökning: "studiebesök"

Visar resultat 1 - 5 av 523 uppsatser innehållade ordet studiebesök.

 1. 1. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 2. 2. Studiebesök och heliga texter i undervisningen : En studie om studiebesök och heliga texter som didaktisk metod i religionskunskap i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Efverman; [2021]
  Nyckelord :Religious education; Study visits; Hermeneutics; Education; Religion; Sacred texts; Hermeneutik; Studiebesök; Didaktik; Pedagogik; Religion; Heliga texter; Religionskunskap; Pragmatism; Religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an overview of the research situation regarding study visits and the use of sacred texts as a didactic method in religious education. With the help of the overview, the methods are combined to investigate whether they can be used in an advantageous way in religious studies teaching at the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Litteraturöversikt om utmaningar i religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Basmina Safi; [2021]
  Nyckelord :Värderingar; felrepresentation; religionsundervisning; mångkulturalitet; sekularitet; hjälpmedel;

  Sammanfattning : I takt med att globaliseringen blir alltmer omfattande, har många människor valt att röra sig övernationsgränser och i bagaget har de med sig sina religiösa övertygelser. Religion har alltid varit etthett debatterat ämne och det senaste decenniet har ämnet frekvent varit framträdande i media. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i historieämnet : En litteraturstudie om användning av utomhuspedagogik i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Sara Zipfel; Elisabeth Lindström; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; historieämnet; historieundervisning; studiebesök; platsbesök;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks vad forskning säger om hur utomhuspedagogik i historieämnet används av lärare i grundskolan, samt hur det påverkar elevers inlärningsprocess. Alla samhällen och städer runt om i världen har mer eller mindre någon form av historia att berätta, det enda som krävs är att lokalisera och lyfta fram den. LÄS MER

 5. 5. Metoder för undervisning i dubbel bokföring samt lärares och elevers åsikter om dessa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Olsson; [2021]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet. Didaktiska val; Digitala metoder; Dubbel bokföring; Flipped classroom; Klassisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vilka didaktiska val som lärarna gör när de undervisar i redovisning/dubbel bokföring vid gymnasieskolans Ekonomiprogram vid olika gymnasieskolor i Skåne, samt hur eleverna upplever de använda metoderna. Undersökningen av lärarnas metodval har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med tre lärare från två olika skolor. LÄS MER