Sökning: "studiegrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet studiegrupp.

 1. 1. Analfabeters hinder och möjligheter i sin SFI-utbildning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ashraf Nazar; [2020]
  Nyckelord :analfabetism; litteracitet; SFI; nyanlända; ramfaktorteorin; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka elevers erfarenheter av hinder och möjligheter i sin SFI-utbildning med särskilt fokus på det stöd de fick till utvecklingen av sin läs- och skrivförmåga utifrån ramfaktorteorin. För att besvara detta användes en kvalitativ forskningsmetod där fem intervjuer genomfördes med nyanlända SFI-elever som saknar tidigare läs- och skrivkunskaper. LÄS MER

 2. 2. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER

 3. 3. Grupparbete eller studiegrupp? : En kvalitativ studie om universitetsstudenters uppfattningar om gruppbaserat lärande.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sabina Hedefalk; Eleonor Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :grupparbete; gruppbaserat lärande; gruppstorlek; studiegrupp.;

  Sammanfattning : Vetenskaplig forskning påvisar att grupparbeten som undervisningsmetod har många fördelar för lärandet. Men forskningen indikerar också att det finns ett behov att djupare studera individuella uppfattningar kring grupparbeten, då det råder skilda uppfattningar om vad som är positivt och negativt för lärandet med grupparbete. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors syn på alkohol : En kvalitativ studie utförd på unga kvinnor i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Moa Rydhage; [2016]
  Nyckelord :Public Health; Parental control; peer pressure; self-actualization needs; alcohol; young women; Folkhälsa; grupptryck; föräldrars påverkan; bekräftelsebehov; alkohol; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Alkohol används ofta av ungdomar och kopplas med skadliga hälsorelaterade utfall (t ex skada, beroende). Denna uppsats undersökt unga kvinnors attityder till alkoholkonsumtion. LÄS MER

 5. 5. Feta kontra magra mejeriprodukter vid primärprevention av hjärt- kärlsjukdom. En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Robin Järnmark; Josefine Lindqvist; Mathilde Ohlin; [2014-06-30]
  Nyckelord :mejeriprodukter; primärprevention; hjärt- kärlsjukdom; magra; feta;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Whole fat versus low-fat dairy products for primary prevention of cardiovascular disease. A systematic review. LÄS MER