Sökning: "studiegrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet studiegrupp.

 1. 1. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER

 2. 2. Grupparbete eller studiegrupp? : En kvalitativ studie om universitetsstudenters uppfattningar om gruppbaserat lärande.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sabina Hedefalk; Eleonor Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :grupparbete; gruppbaserat lärande; gruppstorlek; studiegrupp.;

  Sammanfattning : Vetenskaplig forskning påvisar att grupparbeten som undervisningsmetod har många fördelar för lärandet. Men forskningen indikerar också att det finns ett behov att djupare studera individuella uppfattningar kring grupparbeten, då det råder skilda uppfattningar om vad som är positivt och negativt för lärandet med grupparbete. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors syn på alkohol : En kvalitativ studie utförd på unga kvinnor i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Moa Rydhage; [2016]
  Nyckelord :Public Health; Parental control; peer pressure; self-actualization needs; alcohol; young women; Folkhälsa; grupptryck; föräldrars påverkan; bekräftelsebehov; alkohol; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Alkohol används ofta av ungdomar och kopplas med skadliga hälsorelaterade utfall (t ex skada, beroende). Denna uppsats undersökt unga kvinnors attityder till alkoholkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Patients’ perceptions regarding Oral Health Related Quality of Life, Masticatory Ability and Orofacial Aesthetics before and after first molar replacement with single dental implants- A controlled pilot study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Patrik Sakovitch; Simon Weingut; [2015]
  Nyckelord :Implants; First molar; Oral Health Related Quality of Life; Orofacial Aesthetics; Masticatory Ability;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ersättning av första molaren med dentala singelimplantat är en omdiskuterad behandling. Konceptet av en förkortad tandbåge (shortened dental arch, SDA) som introducerades av A. LÄS MER

 5. 5. Feta kontra magra mejeriprodukter vid primärprevention av hjärt- kärlsjukdom. En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Robin Järnmark; Josefine Lindqvist; Mathilde Ohlin; [2014-06-30]
  Nyckelord :mejeriprodukter; primärprevention; hjärt- kärlsjukdom; magra; feta;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Whole fat versus low-fat dairy products for primary prevention of cardiovascular disease. A systematic review. LÄS MER