Sökning: "studiemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet studiemiljö.

 1. 1. Prestation, distraktion och arbetsminne hos högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ilaria Tassone; [2019]
  Nyckelord :learning; students; performance; distraction; resistance to noise; working memory; inlärning; elever; prestation; distraktion; resistens mot buller; arbetsminne;

  Sammanfattning : Elevens grundläggande rätt till studiero är lagligt förankrad i Skolverkets regelverk. Den ställer krav på såväl design av infrastruktur i form av ljuddämpande lokaler, som på skolans personal i det dagliga arbetet.  Rektorer, pedagoger och elever bär det betydelsefulla ansvaret att gemensamt skapa en trygg och ostörd studiemiljö. LÄS MER

 2. 2. Hur talar Göteborgs statyer till stadens andraspråksinlärare? En semiotisk studie som utforskar språkinlärning i det språkliga landskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Amarill László; [2018-07-04]
  Nyckelord :språkligt landskap; semiotiska tecken; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : ”every space and place in the world becomes readable or interpretable as a classroom” (Soja, 2004:xi i Malinowski 2015:106)Syftet med denna studie är att stödja och underlätta andraspråksinlärares språkutveckling genom att upptäcka nya, väl fungerade studiemiljöer. Elever och lärare utforskar tillsammans och observerar det språkliga landskapet som språkutvecklande arbetsmiljö, sedan analyseras det hur denna miljö bidrar till målspråkets inlärning. LÄS MER

 3. 3. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 4. 4. Biblioteket Mellan : Slakthusområdets nya lärocentrum

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anton Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Biblioteket Mellan; Slakthusområdets nya lärocentrum;

  Sammanfattning : Projektet utgår ifrån vad Stockholms Stads formulerat kring utvecklingen av Slakthusområdet. Tillägget jag ritat på är ett centrum för lärande som är tänkt att verka som ett kompliment till de omkringliggande gymnasieskolorna. Tillägget ska vara en samlande plats för eleverna och samtidigt berika den nya stadsdel som växer fram. LÄS MER

 5. 5. Komvux- Fatbursparken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anton Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fatbursparken; komvux; Södermalm; Stockholm; citybanan;

  Sammanfattning : PROJEKTBESKRIVNING Detta projekt syftar till att skapa ett Komvux i Fatbursparken som ligger beläget på Södermalm i Stockholm. Platsen är idag besvärlig på grund av dess komplexitet med både citybanan och stambanan som befinner sig under mark. LÄS MER