Sökning: "studiens praktiska implikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden studiens praktiska implikationer.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER

 2. 2. Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katerina Swensson Doschoris; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Hållbart producerat mode; Klyfta mellan vilja-handling; Utbud; Pris; Tillgänglighet; Trender;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. LÄS MER

 3. 3. Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Ludvigsson; Kristina Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Differentiering; Förhållningssätt; Inkludering; Lektionsdesign;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ludvigsson, Evelina och Tillenius, Kristina (2020). Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla? Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Min pedagog bestämde mig En fallstudie om pedagogers fördjupade medvetenhet om barns ansats till inflytande

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tammy Macinnes; [2020]
  Nyckelord :Barns förutsättningar; Inflytande; Meningsskapande; Relationell pedagogik; Systematisk filmanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om barns möjlighet till inflytande utifrån ett relationellt perspektiv, i en rutinsituation genom arbetssättet systematisk filmanalys som verktyg för specialpedagogisk handledning utifrån följande frågeställning: Hur kan relationen mellan barn och pedagog förstås med särskilt fokus på barnets ansats till inflytande? Teori Studien är inspirerad av relationell pedagogik och belyser olika perspektiv av barns inflytande i förskolan. För att barnets ansats till inflytande ska få den intersubjektiva vändning som krävs för reellt inflytande behövs en etablerad mellanmänsklig relation. LÄS MER

 5. 5. Hunden som pedagogisk resurs i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Lindhart Jörgensen; Anna Lundblad; [2020]
  Nyckelord :Grundskola; Hund i skolan; Lärande; Motivation; Pedagogisk resurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jörgensen, Lindhart Louise & Lundblad, Anna (2020). Hunden som pedagogisk resurs i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER