Sökning: "studiens praktiska implikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden studiens praktiska implikationer.

 1. 1. Klicka på följ-knappen : En studie om genusskillnader vid yttre och inre motivation att följa varumärken på sociala nätverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; Extrinsic and intrinsic motivation; Brands; Social networks; Genusskillnader; Yttre och inre motivation; Varumärken; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att identifiera och jämföra män och kvinnors yttre och inre motivationsfaktorer vid följande av varumärken på sociala nätverk utifrån incitament, social kontext, intresse, underhållning, information samt känslomässigt nära. Studien ämnar även att tillföra kunskaper för ämnesområdet inom teoretiska och praktiska implikationer. LÄS MER

 2. 2. Digital transformation i SMF : En fallstudie inom byggindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Max Larsson; [2019]
  Nyckelord :digitalization; digital transformation; SME; digitalisering; digital transformation; SMF;

  Sammanfattning : Syfte - Små och medelstora företag (SMF) möter motgångar och kämpar med sin digitala transformation. Det finns heller ingen erkänd process för digital transformation för SMF, och därmed ett gap i litteraturen för användandet av processer för digital transformation i SMF. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerade psykologer i glesbygd : Arbetsmiljö och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Iza Johannesson; Lovisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :rural areas; newly graduated psychologists; psychosocial work environment; mental health; burnout; glesbygd; nyexaminerade psykologer; psykosocial arbetsmiljö; psykisk hälsa; utmattning;

  Sammanfattning : I kontrast mot internationell forskning har psykologarbete i glesbygd hittills varit underbeforskat i svensk kontext. Vidare kan övergången mellan utbildning och yrkesliv vara utmanande för psykologer. LÄS MER

 4. 4. Skolledares bild av specialpedagogen En kvalitativ undersökning av skolledares uppfattning av specialpedagogens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Alm Sandström; [2019]
  Nyckelord :rektor; skolledare; specialpedagog; systemteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sandström, Johan (2018). Skolledares bild av specialpedagogen. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Sambanden mellan individers förmåga att läsa, förvärva, förstå och använda hälsoinformation och deras informationsbeteenden : – i relation till den egna hälsan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cissi Jansson; [2018]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; Hälsoinformationsbeteende; Hälsoinformation; Informationsvetenskap; Informationsbeteende; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Förmågan att läsa, förvärva, förstå och använda hälsoinformation utgör konceptet Health literacy, på svenska hälsolitteracitet. Dessa förmågor blir av allt större vikt i ett intensivt informationssamhälle. LÄS MER