Sökning: "studieresultat frukost"

Hittade 1 uppsats innehållade orden studieresultat frukost.

  1. 1. Frukostens betydelse för grundskoleelevers studieork/studieresultat.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Martin Ström; [1999]
    Nyckelord :Education; Frukost; hunger; koncentration; studieork och studieresultat; Pedagogik;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet utreder sambandet mellan frukost och studieork/studieresultat. Mitt syfte har varit att ta reda på om det finns något samband mellan grundskoleelevers frukostvanor och deras studieork/studieresultat samt hur många procent av eleverna som äter frukost regelbundet och hur en sådan kan se ut. LÄS MER