Sökning: "studiero"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet studiero.

 1. 1. Ledarskap i klassrummet : En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannah Kling; Alejandra Wahlund; [2019]
  Nyckelord :Pedagogik; Grundskola; Intervjuer; Lärare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vad lärare genom erfarenhet anser om ledarskap i klassrummet samt hur de använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande. Den metod som tillämpats i studien är fokuserade gruppintervjuer med lärare som är erkänt duktiga inom ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Mellan förbud och skyldighet - Om lärares rätt att fysiskt ingripa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Sandgrim; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; arbetsrätt; lärares rätt att fysiskt ingripa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den svenska skolan bär lärarna ett stort ansvar. De ska inte bara förmedla kunskap till sina elever. De har även en skyldighet att upprätthålla ordning och garantera trygghet och studiero för eleverna. Därtill utsätts lärare för hot och våld på sin arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Studiero och ledarskap i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hannah Lampinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Study Piece : Studiero för barn i trångbodda hem - ett portabelt skrivbord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Camilla Tungström; [2019]
  Nyckelord :trångboddhet; studiero; barnfamilj; skrivbord; portabel; designprocess; ljuddämpande; avskärmande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har drivits av en designprocess vars syfte har varit att skapa en lösning där barn i trångbodda hem kan få utrymme och ro till studier. Designprocessen (något som jag fått lära mig under min tid på utbildningen) har hjälpt mig att definiera problem och behov och att utveckla mina idéer till det slutkoncept som presenteras i mitt resultat. LÄS MER

 5. 5. Prestation, distraktion och arbetsminne hos högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ilaria Tassone; [2019]
  Nyckelord :learning; students; performance; distraction; resistance to noise; working memory; inlärning; elever; prestation; distraktion; resistens mot buller; arbetsminne;

  Sammanfattning : Elevens grundläggande rätt till studiero är lagligt förankrad i Skolverkets regelverk. Den ställer krav på såväl design av infrastruktur i form av ljuddämpande lokaler, som på skolans personal i det dagliga arbetet.  Rektorer, pedagoger och elever bär det betydelsefulla ansvaret att gemensamt skapa en trygg och ostörd studiemiljö. LÄS MER