Sökning: "studieteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet studieteknik.

 1. 1. Sju lärares inställning till läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Fabian; [2020-02-25]
  Nyckelord :läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. LÄS MER

 2. 2. Studenters reflektioner om skäl till att läsa farmaci och studieteknik : Analys av reflektiva uppgifter inom introduktionskursen på farmaciprogrammen vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Thomas Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på läxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zerafat Khatereh; [2019]
  Nyckelord :Lärande; Lärarsyn; Läxa; Läxans effekt; Studieteknik;

  Sammanfattning : Det finns olika åsikter om läxans syfte inom forskning kring läxor. Läxor är ett omdebatterat ämne i media och det berör nästan alla familjer. Det finns tyvärr inte så mycket forskning om läxans funktion och effekt på elevernas lärande. Läxor förekommer inte i läroplanen och därmed finns det inga tips till undervisade lärare. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning och IKT  ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; Gymnasieelever; Informationsteknik; Sociala Nätverk;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag genom en kvalitativ analys av intervjuer utifrån en aktör, nätverksteori undersökt hur elever uppfattar den formativa bedömningen och IKT (informations- och kommunikationsteknik) på en gymnasieskola. Tidigare forskning inom formativ bedömning fokuserar främst på feedback. LÄS MER

 5. 5. Studenters upplevelse av stress : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vahanyan Lilit; [2019]
  Nyckelord :stress; coping; locus of control; students;

  Sammanfattning : Den tillgängliga forskningen visar att förekomsten av stress och stressrelaterad ohälsa ökar bland högskolestudenter och påverkar deras studieprestation negativt. Syftet med denna studie var att öka förståelse för studierelaterad stress genom att lyssna på och analysera studenters subjektiva upplevelser och tankar kring studierelaterad stress samt hur de beskriver att de påverkas av och hanterar denna stress. LÄS MER