Sökning: "studiodesigners"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet studiodesigners.

  1. 1. (Den Kvinnliga) Musikmaskinen : En studie med fem kvinnliga musikproducenter om musikstudion och dess designprocess

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Amanda Jonsson; [2020]
    Nyckelord :Musikstudio; kvinnliga musikproducenter; studiodesign; studiodesigners; musikproduktion; posthumanism; teknologi; musikproduktionsverktyg; teknik;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks musikproducentens interaktion med teknologi utifrån kvinnors erfarenheter av och inom musikstudion. Studien utgår ifrån att det finns en kunskapslucka att fylla inom ämnet ljud- och musikproduktion, som till följd av att den tidigare forskningen, i hög utsträckning, bestått av manliga informanter. LÄS MER