Sökning: "study and career guidance"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden study and career guidance.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledares arbetes arbete med barn och unga inom särskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Caroline Veizaga; [2022]
  Nyckelord :Upper Secondary special school; Primary alt. Compulsory special school; Study and career counselor; Inclusion; Social justice; Empowerment; Gymnasiesärskolan; Grundsärskolan; Studie- och yrkesvägledare; Inkludering; Social rättvisa;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att lära mer om studie- och yrkesvägledares arbete i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Frågorna som ställs handlar om deras arbete med eleverna och deras föräldrar, eller andra vårdnadshavare, samt andra relaterade ämnen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga elithandbollsspelares upplevelse av socialt stöd i den dubbla karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Olivia Mellegård; [2021]
  Nyckelord :Elite sports career; Higher education; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; Student-Athletic; Elitidrottskarriär; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Högre utbildning; Karriärövergångsmodellen; Studentidrottare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the experience of social support among female elite athletes who combine handball with higher education, with the underlying purpose to describe these persons’ experience of the functions of the support. These functions are materialistic, informative and emotional. LÄS MER

 3. 3. Relationsskapande inom studie- och yrkesvägledning : Studie- och yrkesvägledares berättelser om relationsskapande med sökande i vägledningssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Ludvigsson; Pauline Pincini; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; relation; relationsskapande; vägledningssamtal; universitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju det hela skolgången syftar till: att förbereda för ett kommande yrkesliv” : ”Det är ju det hela skolgången syftar till: att förbereda för ett kommande yrkesliv”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Christin Sannefur; Ulrika Ring; [2021]
  Nyckelord :study and career guidance; compulsory school; teachers perspective; wide career guidance; studie- och yrkesvägledning; grundskola; lärarperspektiv; vid vägledning;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Forskning inom studie- och yrkesvägledning visar på stora brister hur området integreras i skolan. LÄS MER

 5. 5. COVID-19, EN ÖGONÖPPNARE OM MÖJLIGHETER : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares erfarenheter av digital vägledning på kommunala gymnasieskolor i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Viklund; Pauline Wedman; [2021]
  Nyckelord :Career counseling; Covid-19; digital career counseling; narrow and wide career guidance; competence; competence development; SCCT; Studie- och yrkesvägledning; Covid-19; digital vägledning; vid och snäv vägledning; kompetens; kompetensutveckling; SCCT;

  Sammanfattning : Under våren 2020 konstaterades att coronaviruset Covid-19 är en pandemi. Detta medförde restriktioner inom skolvärlden som innebar en påtvingad förändring att bland annat studie- och yrkesvägledningen nu skulle ske digitalt. LÄS MER