Sökning: "stumps"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet stumps.

 1. 1. Tree stump manipulation - An experimental method to accelerate decomposition in tree stumps to compensate for the shortfall in dead wood substrate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Leonard Reneman; [2021-11-29]
  Nyckelord :stumps; dead wood; extraction; biodiversity; natural disturbances; mimicking; manipulation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Kumetra Achuthan; [2021]
  Nyckelord :ash dieback disease; deadwood; Dutch elm disease; living tree volume; coarse woody debris; carbon stock and storage; pest invasions; temperate mixed broadleaved forest;

  Sammanfattning : Carbon sequestration and storage is an ecosystem service supplied by forests, and is of increasing importance in the context of mitigation of global climate change. Forest pest invasions, driven primarily by globalizations, represent a risk to the efficiency of carbon sequestration as they may greatly reduce the amount of the living biomass in forests. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Jacob Sundström; [2021]
  Nyckelord :markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Sammanfattning : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. LÄS MER

 4. 4. Underväxtens påverkan på stubbhöjd och skador i förstagallring : the effect of undergrowth on stump height and damages in first thinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ingrid Levin; [2021]
  Nyckelord :fältstudie; undervegetation; höga stubbar; stamskador;

  Sammanfattning : Årligen gallras det runt 300 000 hektar i Sverige. Det ekonomiska utfallet vid en gallring påverkas märkbart av skördarens produktivitet och kostnad. Medelstamsvolymen i en gallring har stor påverkan på skördarens produktivitet. En ytterligare faktor som påverkar produktiviteten är potentiell underväxt som finns i beståndet. LÄS MER

 5. 5. Amount and distribution of coarse woody debris in Dalby Söderskog national park

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Balaji Naik Sugali; [2021]
  Nyckelord :Ash dieback; coarse woody debris; dead wood volume; Dutch elm disease; forest reserve; Sweden; temperate forest; tree log; tree snag;

  Sammanfattning : Coarse Woody Debris (CWD) is a critical structural and functional component of all forest ecosystems and comprises non-living woody biomass, standing or lying, larger than 10 cm in diameter. This study provides the first inventory of coarse woody debris in the temperate broadleaf forest of Dalby Söderskog national park in southern Sweden. LÄS MER