Sökning: "stut"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet stut.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Rutiner för kastrering av köttrastjurar på några sydsvenska gårdar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Malin Claesson; Joel Ekberg; [2015]
  Nyckelord :köttras; tjurar; stutar; kastrering; nötkött; arbetsmiljö; rutiner;

  Sammanfattning : I en dikobesättning föds vanligen kalvarna i början på året och går sedan ute på bete under våren och sommaren. På hösten skiljer man ifrån tjurarna från korna i samband med att man stallar in i ladugården inför vintern. Den kommande våren är tjurarna som regel redo för att slaktas och släpps därför inte ut på bete. LÄS MER

 3. 3. Möjlighet att uppnå efterfrågad marmoreringsgrad hos nötkreatur vid slakt - enligt svenska produktionsförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Louise Ryberg; [2014]
  Nyckelord :marmorering; nöt; intramuskulärt fett; köttkvalitet;

  Sammanfattning : Efterfrågan på marmorerat kött har ökat i Sverige under de senaste åren. Marmorering är insprängt fett i muskulaturen, intramuskulärt fett, vilket anses vara en god indikator för köttets sensoriska kvalitet. Det insprängda fettet lyfter fram köttets smakämnen, fettet bidrar även till att köttet upplevs som saftigare. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Nina Bäcklund; [2007]
  Nyckelord :nötkreatur; stutar; drav; drank; potatispulpa; HP-massa; naturbete;

  Sammanfattning : During the summer of 2005 a number of steer producers in Skåne, Sweden, found that their animals graded less favourable according to the EUROP carcass grading system when slaughtered, than ordinary. The aim with this project was to determine factors that affects the production result in steer production and to find the reason to the lower classification. LÄS MER

 5. 5. Effects of particle length and maturity stage of whole crop barley silage on feed intake, chewing activity and eating behaviour by growing dairy steers

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ann Sahlin; [2006]
  Nyckelord :steers; particle length; maturity stage; crop; barley; silage; feed intake; chewing activity; eating behaviour;

  Sammanfattning : Whole crop cereal silage has proven to be a good and flexible feed alternative to growing cattle and can be fed alone or together with other forage sources. Whole crop silages constitute a less homogenous material compared to grass silage, with awns rich in starch and stalks with a high fiber concentration. LÄS MER