Sökning: "styrdokument lgy11"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden styrdokument lgy11.

 1. 1. Var är brudarna? : En studie om hur kvinnor framställs i digitala läromedel i religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ella Sjömak; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; digitala läromedel; kvinnor; religion; styrdokument;

  Sammanfattning : I denna studie granskades två digitala läromedel i religionskunskap för högstadiet och gymnasiet. Syftet med denna uppsats var att göra en kritisk läromedelsanalys med fokus på kvinnornas plats i digitala läromedel. LÄS MER

 2. 2. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 3. 3. Lärarrollens påverkan på hur läraruppdraget genomförs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Westher; Medina Zigovic; [2018]
  Nyckelord :Lärarroll; Läroplan; Läraruppdrag; Scen; Skådespelare;

  Sammanfattning : I denna uppsats har syftet varit att undersöka hur verksamma idrottslärare uppfattar att lärarrollen påverkar omsättningen av läroplanen. Uppsatsen uppmärksammar även vad det dubbla läraruppdraget innebär och hur medverkande lärare upplever förändringen mellan Lpf94 och Lgy11. LÄS MER

 4. 4. Läroboksislam i förhållande till läroplanen : En komparativ studie om framställandet av islam i läroböcker skrivna efter 2011

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Nathalie Prasad; [2017]
  Nyckelord :Islam; religionskunskap; läroplan; läroböcker;

  Sammanfattning : I likhet med det svenska samhället har skolan förändrats genom tiderna, likaså de styrdokument som används som riktlinjer för lärare. Avsikten med denna undersökning är att analysera den aktuella läroplanen, tre läroböcker i religionskunskap för gymnasiet samt läroplanens och läroböckernas relation och koppling till varandra. LÄS MER

 5. 5. Nya kunskapskrav - gamla läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ulf Carlsson; [2014]
  Nyckelord :språkinlärningsteori; läromedel; styrdokument; strategier;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks ett läromedel i engelska 5 för gymnasiet. Läromedlet är publicerat före 2011. Därför är det undersökningens syfte att analysera hur väl läromedlet förhåller sig till de skrivningar i styrdokumenten som gäller för Lgy11. LÄS MER