Sökning: "styrdokument projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden styrdokument projekt.

 1. 1. "Det som är bra med digitalisering är att alla barn kan vara delaktiga på olika nivåer" : En studie utifrån specialpedagogisk didaktik om hur digitala verktyg kan användas i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Eklöf; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagogisk didaktik; flerstämmighet; takt; otakt; digitala verktyg; undervisning; förskola.;

  Sammanfattning : Studien är en fristående del av ett ULF-projekt på Örebro Universitet där digitala verktyg undersökts tillsammans med estetiska uttryckssätt i förskolans undervisning. Den här studien har ett specialpedagogiskt fokus och tittar på undervisningens modellering utifrån en specialpedagogisk didaktik med begreppen flerstämmighet, takt och otakt. LÄS MER

 2. 2. Arbetsberedning i produktion : En studie att undersöka arbetsberedning i produktion för Serneke Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsberedning i produktion;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen är en komplex bransch med många aktörer som är involverade i samma projekt. Dagens byggande ställer krav på hög kunskapsnivå, en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Genom noggrann planering har studier påvisat att detta resultat kan uppnås. LÄS MER

 3. 3. Väderskydd av ett avgastorn till en testcell för jetmotorer

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Franzén-Hildeman; Joel Persson; [2021]
  Nyckelord :Concept study; test cell; exhaust tower; hatch; Konceptstudie; testcell; avgastorn; lucka;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att genomföra en konceptstudie av en teknisk lösning för öppning och stängning av en testcells avgastorn. Detta som en del av det projekt som omfattar ombyggnation av testcellens utlopp. LÄS MER

 4. 4. På väg mot en idé om undervisning En aktionsforskningsstudie om översättningsprocesser i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Bratt; [2020-03-09]
  Nyckelord :spontan undervisning; förskola; planerad undervisning; didaktik; aktionsforskning; translationsteori; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur pedagoger utvecklar förståelse för undervisningsbegreppet i kollegiala samtal. Studien utgår från ett utvecklingsarbete där pedagoger i lärgrupper samtalar kring vad undervisning kan och bör vara i förskolan, dels utifrån styrdokument och forskning dels utifrån egen praktik. LÄS MER

 5. 5. Människans beteende och förhållningssätt i utformningen av den fysiska miljön i en "smart stad" -En fallstudie av pilotprojektet Tamarinden, Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Gunnarsson; Hanna Janzon; [2020]
  Nyckelord :Smart stad; medborgare; fysisk planering; Örebro kommun; Tamarinden; samverkan;

  Sammanfattning : I nuläget är 55 procent av jordens befolkning bosatta i städer och statistik visar hur denna siffra förutses stiga till 68 procent till år 2050 (Smart City Sweden, u.å). Dessutom ansvarar städer för 70 procent av världens växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2020). LÄS MER