Sökning: "styrdokument sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden styrdokument sjuksköterska.

 1. 1. Vårdande : En begreppsanalys 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christine Ebbinghaus; Helena Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :attribute; interact; nurse; patient; shield; attribut; interagera; patient; sjuksköterska; värna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. LÄS MER

 2. 2. Ibland kan jag känna att vad tusan ska jag göra för att påverka? Vad ska vi göra för att ändra på siffrorna?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Suzanne Jonsson; Sara Strand; [2018]
  Nyckelord :New public management; Hälso- och sjukvård; Kostnadseffektiv; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Sjuksköterska; Amning;

  Sammanfattning : Att amma sitt barn innebär många hälsofördelar för både mamma och barn. Amningsfrekvensen i Sverige ligger trots det lågt och inte många delar av landet når upp till de amningsmål som satts upp för barnhälsovården. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa i en vårdkontext : Hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Fichtel; Elin Bäcklund; [2017]
  Nyckelord :Sexual health; communication; attitudes; nurse - patient; nurse; Sexuell hälsa; kommunikation; attityder; sjuksköterska - patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: The World Health Organization betraktar sexuell hälsa som en betydande del för god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Sexuell hälsa kan på olika vis påverkas av sjukdom men är ändå en viktig aspekt för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Barn som genomgår en skoliosoperation - Sjuksköterskans bemötande och omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carin Holmström; Julia Sundström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Sjuksköterska; bemötande; skolios; barn; familj; skoliosoperation; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Skolios är en missbildning på ryggraden som drabbar främst barn och ungdomar. Det finns olika typer av skolios och likaså olika behandlingsåtgärder. Den som lider av allvarlig skolios behandlas övervägande genom ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 5. 5. "Man ska vara det mesta; psykolog, sjuksköterska, snickare..." : En studie om fritidslärares yrkesidentitet och yrkesuppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Jelassi; [2015]
  Nyckelord :Integrering; samverkan; styrdokument; pedagogik; identitet; verksamheter.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att försöka skapa en bild av hur dagens fritidslärares yrkesidentitet ser ut och konstrueras utifrån teorin identitet som kollektiv ambition och social konstruktion samt därutöver utifrån tidigare forskning och genomförda kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer med sex stycken fritidslärare på olika skolor i Stockholm. Det är den kvalitativa metoden som ligger till grund för insamlandet av data i denna studie. LÄS MER