Sökning: "styreffekter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet styreffekter.

 1. 1. Förutsättningar för internhandel inom offentlig verksamhet –en fallstudie vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Andersson; Lenny Rosenqvist; [2018-08-21]
  Nyckelord :Internprishandel; ekonomistyrning; offentlig sektor; styreffekter; styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Svensk offentlig verksamhet har genom trender och stockholmsmodellen marknadsanpassats vilket resulterat i likheter med den privata sektorn. Divisionalisering, resultatenheter och därmed internhandel är exempel på detta. Trots likheter utgör den svenska offentliga verksamheten en unik kontext. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning i PostNord AB Region Växjö : Budget i kombination med prestationsmätning och dess styreffekter i organisationen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Mattelin; Emelie Andersson; [2014]
  Nyckelord :Deregulated market; Public sector; Management control system; Budget; Budget related Behavior; Budget Cuts; Criticism of the budget; Beyond budgeting; Performance measurement; Performance-based budget; Corporate culture; avreglerad marknad; offentlig verksamhet; ekonomistyrsystem; budget; budgetrelaterat beteende; budgetnedskärningar; kritik mot budget; budgetlös styrning; prestationsmätning; prestationsbaserad budget; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en konkurrenskraftig miljö med föränderliga villkor krävs en tillämpning av sofistikerade styrverktyg inom ett företags ekonomistyrsystem. Verksamheten PostNord AB har i och med en bolagisering och avreglering genomgått en strukturomvandling men har fortfarande ett statligt uppdrag samtidigt som de konkurrerar med helt kommersiella företag. LÄS MER

 3. 3. Internprismodeller i offentlig verksamhet : Fallet Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Axelsson; Elin Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Transfer pricing; public organizations; strategies; pricing models and financials; Internpriser; Offentlig verksamhet; Strategier; Prismodeller och Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Med hjälp av internpriser kan den offentliga organisationen spåra vart kostnader uppstår och vart resurserna hamnar. När en offentlig verksamhet går mot att styras mer som den privata sektorn uppstår vissa problem. LÄS MER

 4. 4. Lean Accounting - Ett ramverk för servicesektorn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kocher Abdul; Kaveh Jafari; [2010-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemdiskussion Lean-konceptets applicerbarhet inom servicesektorn har på senare år uppmärksammats allt mer. Lean som har sin grund i den japanska bilindustrin brukas idag över hela världen, främst inom tillverkningsbranschen. LÄS MER

 5. 5. "Termostat eller soptunna?" En fallstudie av ekonomistyrning i en icke-vinstmaximerande organisation

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antonio de los Angeles; Marisol Contreras; [2009-03-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ekonomistyrning kan definieras som de medel som organisationen har tillhands för att planera, koordinera, kommunicera och utvärdera det arbete som syftar till att realiserade strategier som organisationen ställt upp för sin verksamhet. Då individens mål inte alltidstämmer överens med organisationens är det av betydelse att styrningen verkar för att förena dessa. LÄS MER