Sökning: "styrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet styrelse.

 1. 1. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Styrelseledamöters inflytande över bolagsprestationer : Genom utveckling av ett inflytandeindex

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Stephanie Cronqvist; Adam Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corporate boards; Power; Index; Tokens; Groups; Power structure; Power bases; Diversity.; Bolagsstyrelser; Inflytande; Index; Tokens; Grupperingar; Inflytandestruktur; Inflytandebaser; Mångfald.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har grundat sina studier i att ett medlemskap i styrelsen är lika med att individer har denna påverkan över bolagets presterade resultat. Vidare återstår dilemmat om det går att fastställa att ett medlemskap i styrelsen, oavsett roll och person, medför att ledamöterna har inflytande. LÄS MER

 3. 3. Digitalisera eller dö : En kvalitativ studie av hur styrelsens roll och sammansättning kan påverkas vid implementering av e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Forsmark; Oliver Månsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate governance; e-commerce; board of directors; board member; Bolagsstyrning; e-handel; bolagsstyrelse; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket existerande forskning gällande bolagsstyrning. Mycket av denna forskning handlar om bolagsstyrelser, dess struktur, roll och sammansättning. Forskningsområdets fokus har oftast legat hos de traditionella bolagen vilka givit god grund till information och vetskap kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Är kompetensöverskridanderegeln, 8 kap. 42 § aktiebolagslagen, avtalsrätt eller bolagsrätt? : En utredande analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriel Yaakob; Hanna Drugge; [2021]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; bolagsrätt; kompetensöverskridanderegeln; aktiebolagslagen; 8 kap. 42 § ABL;

  Sammanfattning : Kompetensöverskridanderegeln i 8 kap. 42 § aktiebolagslag (2005:551) (ABL) reglerar behörighets- och befogenhetsöverskridande av styrelse, VD och den särskilda firmatecknaren. Paragrafen innehåller fyra regler vilka är uppdelade på två stycken. LÄS MER

 5. 5. Business judgment rule - bör svenska domstolar utvärdera företags affärsbeslut?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ted Winström; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; business judgment rule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Claims for damages against board members have historically been unusual in Sweden but have started to increase in recent years. The responsibility of board members is regulated in the 29th chapter 1 § of the Swedish Companies Act (SCA) and of particular interest for this essay are the cases where the board has caused damage upon the company through bad business decisions. LÄS MER