Sökning: "styrkeförhållande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet styrkeförhållande.

 1. 1. Hur ser styrkekvoten ut i press- jämfört med dragstyrka hos personer med styrketräningserfarenhet? : Analys av bänkpress jämfört med bänkrodd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Larsen; [2022]
  Nyckelord :Bench press - Bench row - Muscle antagonist - Muscle imbalance - Strength ratio - Strength relationship - Upper body strength; Bänkpress – Bänkrodd – Styrkeförhållande - Styrkekvot – Muskelantagonist – Muskelobalans – Överkroppsstyrka;

  Sammanfattning : Ensidigt bedriven styrketräning och idrotter kan leda till en förändradstyrkekvot mellan olika muskelantagonister och anses i vissa fall kunna ökarisken för skador och besvär. Syftet med denna studie var att undersökastyrkekvoten mellan press- och dragstyrkan hos tränade personer samtundersöka om det fanns några styrkeskillnader hos deltagarna i bänkpressjämfört med bänkrodd. LÄS MER

 2. 2. Vansinne, makt och frihet : En jämförelse mellan "The yellow wallpaper" och Monster i terapi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Eva Lindroth; [2020]
  Nyckelord :frihet; galenskap; makt; maktbalans; maktmedel; maktrelationer; maktutövning; styrkeförhållande; undergång; vansinne;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Core endurance and correlation to spinal rotation mobility and hand grip strength in female horseback riders and soccer players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bålstabilitet är nödvändigt för att hålla balansen och möjliggör kraftöverföring genom kroppen. Detta gör bålstabilitet viktigt i vardagliga sysslor, sportutföranden och för att minska risken för skada. LÄS MER

 4. 4. Påverkar smärta i ljumskarna styrkeförhållandeti höftadduktorerna-abduktorerna? : - En korrelationsstudie på subelit-fotbollsspelare i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :David Karlsson; Amanda Mattsson; [2019]
  Nyckelord :ljumskar; muskelbristningar; riskfaktorer screeningsverktyg;

  Sammanfattning : Introduktion Bristning i ljumskarnaär den näst vanligaste muskelbristningen bland fotbollsspelare och representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år. Det finns flertalet riskfaktorer som kan ge upphov till denna skadetyp, exempelvis styrkeförhållandet mellan höftadduktorer-abduktorer. LÄS MER

 5. 5. Copenhagen five-second squeeze test som indikator för höft- och ljumskfunktion samt jämförelse av kratutveckling och självskattade funktion vid slutsäsong och efter 6 veckors vila hos manliga ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Anderberg Victor; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :5SST; HAGOS; ishockeyspelare; höftfunktion; styrkemätning; höftstyrka; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. LÄS MER