Sökning: "styrkelyft"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet styrkelyft.

 1. 1. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och uppkomst av skador inom CrossFit : Hur ofta, var och i vilka moment skadar sig svenska avancerade utövare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Brehlin; Jimmie Brun; [2018]
  Nyckelord :Skadeprevalens; Högintensiv träning; Fysisk aktivitet; Elit;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera skador, dess förekomst och uppkomst, bland svenska avancerade CrossFit-utövare. Frågeställningar är hur många skador inträffar och hur ofta skadar sig svenska avancerade CrossFit-utövare? Var är de eventuella skadorna lokaliserade? I vilka moment uppstår de eventuella skadorna?Metod som användes var ett frågeformulär om träningsrutiner och eventuella skador under tolv månaderna. LÄS MER

 3. 3. Skadeförekomst hos män och kvinnor inom CrossFit - en retrospektiv tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Marcus Jernberg; Niklas Jönsson; [2017]
  Nyckelord :CrossFit; Frekvens; Kön; Skador; Prevalen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan rörelsekontroll och skador hos styrkelyftare : - en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Christoffer Lundström; [2016]
  Nyckelord :Styrkelyft; skadefrekvens; riskfaktorer; motorisk kontroll; JEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Styrkelyftare utsätter kroppen för stora belastningar. 70 % av utövarna har skadorsom hämmar vid träning. Rörelsekontrollen kan påverkas vid muskuloskeletala besvär, varför denna studie undersöker eventuell relation mellan rörelsekontroll och skada hos styrkelyftare. LÄS MER

 5. 5. Koffeinets inverkan på prestationsförmågan vid styrketräning – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erika Bender; Amanda Jonsson; [2015-06-26]
  Nyckelord :koffein; prestationsförmåga; styrketräning; inverkan;

  Sammanfattning : AbstractTitle: The effect of caffeine on performance during resistance training –A systematic overviewAuthor: Amanda Jonsson and Erica BenderSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: 2015-03-31Background: Products with high content of caffeine has in recent years become popular for optimizing physical performance. Caffeine affects mechanisms in our body which can be beneficial to perform better during exercise, but the theories have not yet been systematically reviewed. LÄS MER