Sökning: "styrketräning"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet styrketräning.

 1. 1. Kreatinets effekter på styrketräning : En narrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Dosering; Energireserv; träningsresultat; 1 RM;

  Sammanfattning : Introduction: Creatine is naturally found in our bodys and converts stored energy into kinetic energy. Higher levels of creatine gives more fuel to perform high intensity training that's why creatine is claimed to have an effect on our training results. LÄS MER

 2. 2. Individualiserad träning baserad på kraft-hastighetsprofil vs. kontrastträning : Effekten av två olika träningsprogram på unga basketspelare hopphöjd

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Nicolas Fiori; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka effekten av två olika träningsinterventioner på unga basketspelares hopphöjd. Det ena träningsprogrammet kombinerar styrketräning och hoppträning i samma pass (PSG), så kallad kontrasträning, medan det andra programmet genomförde styrke- och hoppträning baserat på individuell kraft-hastighetsprofil (FVG). LÄS MER

 3. 3. Effekten av styrketräning i syfte att öka stabilitet skuldergördeln : En systematisk litteraturöversikt av randomiserade kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anton Korzhavyi; Marcus Nurminen; [2021]
  Nyckelord :Skuldergördel; glenohumeralled; torakoskapularled; styrketräning; stabilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Instabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden beror bland annat på för svag muskulatur, något som anses vara en skaderisk. För att uppnå ledstabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden är målet att bli starkare i muskulaturen som omger lederna. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom - är styrketräning av höftmuskulatur eller styrketräning av knämuskulatur mest effektivt för att minska smärta? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Vilma Funck; Johanna Olsen; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Höftmuskulatur; Knämuskulatur; Patellofemoralt smärtsyndrom; Styrketräning;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion/bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett av de vanligast förekommande orsakerna till knäsmärta och karaktäriseras av en diffus smärta vilken uppkommer vid moment som orsakar belastande stress för knäleden, vanligtvis kopplat till fysiskt aktiva individer. Tidigare studier har kopplat samman PFSS med en dysfunktion i den främre lårmuskulaturen quadriceps, men de senaste åren har studier som istället undersökt effekterna av styrketräning av höftmuskulaturen indikerat att ett träningsfokus även här kan vara fördelaktigt i behandlingssyfte. LÄS MER

 5. 5. Fysträning i Svenska Hockeyligan : En kartläggning av svensk elitishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jakob Gardenkrans; [2021]
  Nyckelord :Fysträning; Svenska Hockeyligan; SHL; periodisering; kreatin;

  Sammanfattning : Sveriges högstaliga i ishockey, Svenska Hockeyligan (SHL), omfattas av 14 lag. I inledningen av arbetet nämns några olika viktiga komponenter som krävs för att en idrottare ska kunna prestera på toppnivå i sin valda idrott. En sådan viktig komponent är fysträning. LÄS MER