Sökning: "styrketräning"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet styrketräning.

 1. 1. Individualiserad träning baserad på kraft-hastighetsprofil vs. kontrastträning : Effekten av två olika träningsprogram på unga basketspelare hopphöjd

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Nicolas Fiori; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka effekten av två olika träningsinterventioner på unga basketspelares hopphöjd. Det ena träningsprogrammet kombinerar styrketräning och hoppträning i samma pass (PSG), så kallad kontrasträning, medan det andra programmet genomförde styrke- och hoppträning baserat på individuell kraft-hastighetsprofil (FVG). LÄS MER

 2. 2. Effekten av styrketräning i syfte att öka stabilitet skuldergördeln : En systematisk litteraturöversikt av randomiserade kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anton Korzhavyi; Marcus Nurminen; [2021]
  Nyckelord :Skuldergördel; glenohumeralled; torakoskapularled; styrketräning; stabilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Instabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden beror bland annat på för svag muskulatur, något som anses vara en skaderisk. För att uppnå ledstabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden är målet att bli starkare i muskulaturen som omger lederna. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom - är styrketräning av höftmuskulatur eller styrketräning av knämuskulatur mest effektivt för att minska smärta? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Vilma Funck; Johanna Olsen; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Höftmuskulatur; Knämuskulatur; Patellofemoralt smärtsyndrom; Styrketräning;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion/bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett av de vanligast förekommande orsakerna till knäsmärta och karaktäriseras av en diffus smärta vilken uppkommer vid moment som orsakar belastande stress för knäleden, vanligtvis kopplat till fysiskt aktiva individer. Tidigare studier har kopplat samman PFSS med en dysfunktion i den främre lårmuskulaturen quadriceps, men de senaste åren har studier som istället undersökt effekterna av styrketräning av höftmuskulaturen indikerat att ett träningsfokus även här kan vara fördelaktigt i behandlingssyfte. LÄS MER

 4. 4. Styrketräning i skolan, en styrka eller svaghet? : En kvantitativ studie om styrketräning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marcus Brown; Sebastian Månsson; [2021]
  Nyckelord :Akademisering; Lärarutbildning; Idrott och hälsa; Undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker vad lärare i Idrott och hälsa i svenska högstadie-och gymnasieskolor har för innehåll i undervisningen om styrketräning. Uppsatsens syfte är att undersöka vilket innehåll lärare har när de undervisar om styrketräning. LÄS MER

 5. 5. Fysträning för konståkare i Sverige : Hur bedrivs den idag?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Sofia Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :konståkning; fysträning; styrketräning; tränarlänkkonståkning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att kartlägga vilken typ av fysträning som bedrivs inom svensk konståkning idag. · Vilken uppfattning har svenska tränare om styrketräning i praktiken?  · Har åkarna samma uppfattning om styrketräning som tränarna eller skiljer det sig åt?  · Vilken typ av styrketräning bedrivs idag enligt tränarna?  · Vilken typ av styrketräning bedrivs idag enligt åkarna? Metod: Syfte och frågeställningarna besvarades med hjälp av en digital enkätstudie skapad via webbtjänsten Google Drive, där kvantitativ och kvalitativ data samlas in om styrketräning och konståkning. LÄS MER