Sökning: "styrmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 868 uppsatser innehållade ordet styrmedel.

 1. 1. Styrmedel i samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aram Al-Kurdi; Albin Åkerström; Linus Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Överenskommelser med SKR, ett vårdpolitiskt styrmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Lundin; [2023]
  Nyckelord :SKR; governance; riktade statsbidrag; styrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Agreements with SKR (Swedish Association of Local Authorities and Regions) have emerged as a significant steering instrument for the Ministry of Health and Social Affairs (MHSA). The agreements define activities for the Local Authorities to carry out and nearly always include earmarked grants. LÄS MER

 3. 3. S:t Eskils källa och Frimurarna : En mikrohistorisk studie om användningen av historiebruk i syfte att förena befintliga och nya inslag i naturen med grupptillhörighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Sommardahl; [2023]
  Nyckelord :mikrohistoria; Strängnäs; s:t eskil; frimurarna; historiebruk; minnesplats; minnesmiljö;

  Sammanfattning : Historiebruk, så lyder beteckningen när man önskar att poängtera att något inom historia är skapat, någon har för avsikt att berätta sin version om det förflutna för oss. Eftersom det bakom varje avsikt finns ett urval av källor vilka styr det narrativ som berättas blir följden att andras osynliggörs. LÄS MER

 4. 4. High Capacity Transport för masstransporter i stadsmiljö för ökad transporteffektivitet och miljövinning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lena Walter; [2023]
  Nyckelord :Mass transport; transport efficiency; load classes; SWOT analysis; Massatransporter; transporteffektivitet; bärighetsklasser; SWOT-analys;

  Sammanfattning : En växande urban befolkning påverkar förutsättningarna för transporter i städer genom ökad trängsel. På grund av den höga byggnadstakten genereras stora mängder berg- och jordmassor som leder till ett högt antal byggrelaterade transporter som påverkar klimatet genom koldioxidutsläpp och som försämrar luftkvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Barriärer och Styrmedel för kommunal klimatanpassning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Ellen Sverdrup; [2023]
  Nyckelord :policy implementation; Swedish urban planning; climate change adaption; policy instruments; climate change adaption governance; municipal climate change adaption; adaptation governance; Swedish environmental policy; barriers; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the Swedish region of Västra Götaland, the risks induced by climate change are severe and the increased pace of municipal climate adaptation measures is paramount to meet the effects of climate change. This actualizes a discussion about policy instruments to incentivize increased climate change adaptation. LÄS MER