Sökning: "styrmekanism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet styrmekanism.

 1. 1. Användning av ekonomistyrning vid implementering av hållbarhetsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Reem Alkalali; Katarina Brundin; [2019-03-08]
  Nyckelord :Hållbarhetsstrategier; Levers of Control; Ekonomistyrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Ett särdrag som lyfts fram i hittillsvarande forskning,om relationen mellan ekonomistyrning och hållbarhet, är att den särskilt har fokus på hur företagbör utforma och använda ekonomistyrning för hållbarhet. Det är därför angeläget attstudera hur företag väljer att använda ekonomistyrning med fokus på hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund som styrmekanism : En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Martin Österman; [2019]
  Nyckelord :public value management; social identity theory; core values; organizational values; organizational identification; Arbetspsykologi; värdegrund; tillitsbaserad styrning och ledning; värderingsstyrning; social identitetsteori; kärnvärden; organisatoriska värden; organisationsidentifikation;

  Sammanfattning : En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell värdegrund och praktiserad värdegrund. LÄS MER

 3. 3. Design of Driveline for Mobile Robot Platform

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Chirag Savant; [2018]
  Nyckelord :Mobile Robot Platform; Driveline; Steering Mechanism; Shock-Absorber; ADAMS simulation model; Mobilrobotplattform; drivlina; styrmekanism; stötdämpare; ADAMS modell;

  Sammanfattning : Avhandlingen presenterar resultatet av ett examensarbete i maskindesign på KTH. Uppgiften utfördes för ABB AB, Corporate Research.ABB vill undersöka en ny drivlinjekonstruktion för lågkostnadsautomatisering. ABB Robotiks har begränsat utbud av produkter rörande mobila plattformar. LÄS MER

 4. 4. Har största ägaren betydelse för bolagens värdeskapande? : En studie av dominant familjeägda bolag och dominant institutionellt ägda bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björnström Elin; Bergkvist Olivia; [2017]
  Nyckelord :ägarstruktur; dominant ägare; familjeägande; institutionellt ägande; värdeskapande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ägarstruktur har konstaterats vara en viktig del i ett bolags styrmekanism och det har sedan länge pågått en debatt kring vad som karakteriserar en optimal ägarstruktur. Ägarskapet sägs ha en varierad grad av påverkan beroende på typ av dominant ägare. LÄS MER

 5. 5. Regelstyrning mot penningtvätt : En fallstudie om Nordea Rådgivning Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Hoffman; Jonathan Rydström; Andreas Torstensson; [2016]
  Nyckelord :Penningtvätt; verksamhetsstyrning; regelstyrning; explicita regler; implicita regler; regler; bank; Nordea; Kalmar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Penningtvätt är ett stort problem i dagens samhälle och ett problem som den finansiella sektorn jobbar med dagligen. Inriktningen på vår studie är att undersöka hur bankanställda uppfattar att de blir styrda av regler i det förebyggande arbetet mot penningtvätt. LÄS MER