Sökning: "styrmix"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet styrmix.

 1. 1. Engagemang eller Kontroll : De Politiska Partiernas Paradox

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hampus Hägg; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; Politiska Partier; Styrmix;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En multipel fallstudie av ekonomistyrning i hotellföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikita Hansen; Emma Hansson; Sanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Interdependencies; beroenden; ekonomistyrning; styrmix; styrmedel; hotellföretag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka ekonomistyrningen i hotellföretag och analysera interdependencies i deras styrmix. Metod: Denna studie är en multipel fallstudie. Studien bygger på totalt sju semistrukturerade intervjuer med representanter från tre hotellföretag. LÄS MER

 3. 3. Hälsopromotion - Ett strategiskt styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Dammare; Hanna Löf; [2018]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsofrämjande strategier; Strategisk styrning; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion? Syfte: Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som företagsledningar använder i sitt arbete med hälsopromotion. Vidare vill vi att studien ska kunna fungera som underlag för verksamheter som har, eller vill införa, hälsoprogram på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Användningen av formell styrning i medelstora familjeföretag : En kvalitativ studie av två medelstora familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ida Petersson; Michaela Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Familjeföretag; formell styrning; medelstora företag; styrmix;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER