Sökning: "styrning matrisorganisation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden styrning matrisorganisation.

 1. 1. Ledning och styrning av tvärfunktionella managementteam : En fallstudie som söker att förstå införandet av tvärfunktionella team som organisatoriska utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Philip Winkler; Nadia Komayesh; [2016]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; stödfunktioner; teamarbete; organisationsstruktur; ledning och styrning; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Kostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige uppgår årligen enligt Statistiska centralbyrån till drygt 230 miljarder kronor vilket kan anses vara mycket. Den svenska hälso- och sjukvården är viktig för samhället och således blir de interna förhållandena och processerna viktiga för de som arbetar inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Hur prioriterar en matrisorganisation? : En beskrivning & analys av prioriteringsprocessen i ett PMO hos en matrisorganisation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Regina Widjeskog; [2012]
  Nyckelord :Project Management Office PMO ; matrisorganisation; beslutsprocess; prioriteringsprocess; IT projekt; projektprioritering; IT Governance; projektportfölj.;

  Sammanfattning : Företag kan ha olika struktur och med denna organisationsstruktur kommer en del utmaningar. Matrisorganisationer är en utformning av det mer komplexare slaget och dess tydligaste kännetecken är multipla rapporteringsvägar. LÄS MER

 3. 3. Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; Ebba Grauers; Fredrika Ahlström; [2003]
  Nyckelord :Sydkraft Försäljning AB; Matrisorganisation; Ekonomistyrning; Organisationsstruktur; Ansvarsfördelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. LÄS MER

 4. 4. Fisk, fågel eller mittemellan? : En studie av tre multiprojektmiljöer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Hagert; Madeleine Jonsson; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Multiprojektmiljö; projekt; adhocrati; matrisorganisation; och styrning; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av alla projekt inom svensk industri genomförs i en så kallad multiprojektmiljö, d.v.s. i en miljö där flera projekt pågår samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Styrning av en projektorganisation. En studie av Gatukontoret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Persson; [2002]
  Nyckelord :kommunal organisation; matrisorganisation; projektorganisation; styrförutsättningar; gatukontoret; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Jag har studerat Gatukontoret i Malmö stad och dess projektorganisation. Syftet är att studera vilka styrförutsättningar som är gäller för en projektorganisation i kommunal förvaltning samt att analysera hur dessa styrförutsättningar påverkar projektstyrningen. LÄS MER