Sökning: "styrning och ledning"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden styrning och ledning.

 1. 1. Tillit i chefers kommunikation under en pandemi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Anna Kopp; [2021-11-04]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; tillit; covid-19 pandemi; internkommunikation; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tillit som fenomen visar sig i chefersinternkommunikation i offentlig verksamhet under covid-19 pandemin.Kunskapen skulle kunna ge indikationer på vad vi behöver veta omorganisationskommunikation kopplat till tillit i en pandemi för att möta kriseroch förändringar i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 3. 3. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 4. 4. Styrning i det praktiska sociala arbetet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av styrning i sin arbetsvardag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sevag Awidesian; [2021]
  Nyckelord :Steering; Governance Management; Organization; Administration; New Public Management; Social Work; Room for Maneuver; Financial Aid.; Styrning; Ledning; Organisation; Administration; Offentlig förvaltning; Socialt arbete; Handlingsutrymme; Ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The Swedish welfare society can be advocated as a social safety net with the intention of giving citizens fair living conditions. However, the welfare system has recently undergone fundamental changes regarding its organization and steering within the social image work, where its impact is considered to have received far too little attention. LÄS MER

 5. 5. Lokalt strategiskt folkhälsoarbete – ”Det täcker ju in allt” : En kvalitativ studie kring upplevelser hos tjänstepersoner från sex kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Norrgård; [2021]
  Nyckelord :folkhälsa; folkhälsopolitik; hållbarhet; policyintegrering; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner utgör en central aktör i folkhälsoarbetet i och med deras breda välfärdsuppdrag och hur de med sin närhet till befolkningen kan påverka den allmänna folkhälsan genom hela livet. Syfte: Var att undersöka kommunala tjänstepersoners upplevelser av det strategiska folkhälsoarbetet i den egna kommunen. LÄS MER