Sökning: "styrning personal"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden styrning personal.

 1. 1. Bidrar sakanslag till effektiv myndighetsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristina Karlsson; Sabina Olsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Sakanslag; Statlig styrning; Effektivitet;

  Sammanfattning : Politiska beslut påverkar den offentliga ekonomin och studien visar att politikerna inte ger tillräckligt klara direktiv för att bedriva en effektiv ekonomistyrning. Det kan förutsättas att statsmakten sköter medelhanteringen till myndigheterna på ett effektivt sätt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Counterbalance Forklift : Autonomous forklift capable of transporting pallets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ludvig Boczar; Felix Myrsten; [2019]
  Nyckelord :mechatronics; forklift; autonomous; line follower.; mekatronik; motviktstruck; autonom; linjeföljare.;

  Sammanfattning : This thesis explored the possibility to use line following technology to automate forklifts in a warehouse scenario. This was done to reduce the need for staff to always be present in the warehouse. A prototype forklift was constructed with three wheels, where driving and steering was done by the rear wheel. LÄS MER

 3. 3. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter som konsulter upplever vid lean-projektering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Vedran Tepsic; Fatima Haioty; [2019]
  Nyckelord :Lean; konsult; lean construction; the toyota way; jidoka; konsulter; projektledning; projektledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna rapport är att identifiera varför det är problematiskt för konsulter att arbeta med lean processer och ta reda på vad konsekvenserna av detta kan bli. Slutligen ska rapporten knyta ihop säcken och behandla frågan om hur det går att gå tillväga för att effektivare involvera konsulter i sitt arbete med lean och få det effektiva flöde som lean i grunden strävar efter. LÄS MER

 5. 5. Utan data är HR bara en funktion med en åsikt? : En kvalitativ studie om datadriven HR inom offentlig sektor

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Clemensson; [2019]
  Nyckelord :Data-driven HR; Analytic HR; HR Data; Big Data; measurement.; Datadriven HR; Analytisk HR; HR Data; Stora mängder tillgänglig data; mätningar;

  Sammanfattning : HR-funktionen har genomgått en del förändringar under de senaste åren. Förändringarna har främst skett genom att HR har gått från att vara en personaladministrativ funktion till en allt mer strategisk funktion. Detta har ställt nya krav på HR-funktionens roll och dess arbete. Bland annat har HR behövt bli mer datadrivna. LÄS MER