Sökning: "styrsystem ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden styrsystem ekonomi.

 1. 1. Införandet av MiFID II : En förändrad framtid för finansinstituten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Hermansson; Simon Lindell; [2018]
  Nyckelord :MiFID II; bolagsstyrning; finansiell rådgivning; belöningssystem; opportunism;

  Sammanfattning : Financial advisors has a responsibility to cater customers needs, but are at the same time controlled through corporate governance to benefit their employer, which has caused troubles regarding opportunism. MiFID II intends to regulate opportunism through more documentation and regulations on commission. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska hinder och motivation i samband med införandet av tillitsbaserad styrning : En kvalitativ fallstudie inom hemtjänsten i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tove Winberg; Andréason Carl; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; offentlig verksamhet; motivation i offentlig verksamhet; tillit; tillitsbaserad styrning; målstyrning.;

  Sammanfattning : Det första syftet med studien är att förklara hur organisatoriska hinder kan påverka införandet av tillitbaserad styrning inom hemtjänsten i en svensk kommun. Studiens andra syfte är att skapa en djupare förståelse för hur tillitsbaserad styrning kan påverka inre motivation hos medarbetare inom hemtjänsten i en svensk kommun. LÄS MER

 3. 3. Implementering av CSR-strategier i små till medelstora företag med hjälp av styrsystem : En fallstudie av fyra svenska byggföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Gustavsson; Moa Fredin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av industriella tork - och härdugnar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Angelica Stoehr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industriella ugnar har en signifikant påverkan på produktkvalitén och kräver stora mängder energi. I denna rapport har identifiering och kartläggning av energikrävande processer och källor för Ålö AB’s tork - och härdugnar utförts med betoning på aktuella värmeförluster, förbättring av teknologins prestanda samt återvinningspotential. LÄS MER

 5. 5. Revisionsbyråernas etiska koder, levande eller döda dokument? : en kvalitativ fallstudie om hur etiska koder används för att säkerställa revisorns oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pauline Ekdahl; Charlotte Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Auditor independence; audit firms; ethical codes; management control; management control system; Revisorns oberoende; revisionsbyråer; etiska koder; styrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Historiskt sett har flertalet skandaler uppmärksammats där revisorer har haft en beroendeställning till sina klienter. Trots att externa åtgärder i form av lagar och bestämmelser har tillkommit och utvecklats efter hand, tyder det återkommande problemet med oberoendet på att ytterligare åtgärder kan behövas. LÄS MER