Sökning: "styrsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet styrsystem.

 1. 1. Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Lundevaller; Madeleine Wigren; [2021-09-22]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; motivation; styrsystem; resultatstyrning; handlingsstyrning; socialstyrning; krishantering; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel eller styrsystem? EU:s utsläppshandel och styrmedelskombinationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Myntti; [2021-02-09]
  Nyckelord :EU ETS; Styrmedel; Miljöpolitik; Utsläppshandel; Styrmedelskombinationer;

  Sammanfattning : När EU ETS infördes 2005 var tanken att styra mänskligt beteende mot minskade utsläpp med hjälp av marknadskrafterna. Ett pris på koldioxid skulle medföra att utsläppsminskning skedde där det var mest kostnadseffektivt. När utsläppshandelssystemet nu är 15 år gammalt är det läge att utvärdera huruvida detta faktiskt har skett. LÄS MER

 3. 3. Penetration Testinga Saia Unit : A Control System for Water, Ventilation, and Heating in Smart Buildings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elvira Dzidic; Benjamin Jansson Mbonyimana; [2021]
  Nyckelord :Smart Buildings; IoT; Saia; Penetration Testing; Security; Smarta Byggnader; IoT; Saia; Penetrationstestning; Säkerhet;

  Sammanfattning : The concept of Smart Buildings and automated processes is a growing trend. Due to a rapidly growing market of buildings that relies on the Internet, improper security measures allow hackers to gain control over the whole system easily and cause devastating attacks. LÄS MER

 4. 4. Styrning i konsultbolag : En studie om kombinerade styrmekanismer i konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Hörndahl Johansson; Calle Lidström; [2021]
  Nyckelord :styrsystem; contingency theory; mekanistisk styrning; organisk styrning;

  Sammanfattning : Ekonomistyrning innefattar många olika styrmekanismer men likväl saknas i tidigare forskning ett holistiskt perspektiv på organisationers styrsystem. Enskilda mekanismer har istället undersökts separat. LÄS MER

 5. 5. Omkonstruktion av bockverktyg : Från hydraulisk till elektrisk drivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johannes Skarin; Anders Nygren; [2021]
  Nyckelord :actuator; battery; bending; cad; ctc; copper; finite-element; transformer; bockning; batteri; cad; ctc; finita-elementmetoden; koppar; ställdon; transformator;

  Sammanfattning : A hydraulic bending tool is used in the manufacturing of transformer windings at Hitachi ABB Power Grids. This tool is used to create a pitch between the turns in the winding, a process which demands very strict tolerances during bending. Hitachi/ABB believes that the current tool is quite inconvenient and, in some cases, dangerous to use. LÄS MER