Sökning: "styrsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade ordet styrsystem.

 1. 1. Styra för att motivera : En fallstudie på PostNord

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Levers of control; Tvåfaktorsteorin; Ekonomistyrning; Motivation Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många chefer upplever svårigheter i att motivera sina medarbetare. Detta framkommer framförallt i större organisationer eftersom de behöver ta hänsyn till flera individer med olika behovssystem som behöver tillfredsställas för att de ska känna sig engagerade och motiverade. LÄS MER

 2. 2. Web-based prototype for protecting controllers from existing cyber-attacks in an industrial control system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Pa Sanyang; [2020]
  Nyckelord :ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS; ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS;

  Sammanfattning : Industrial control system or ICS is a critical part of the infrastructure in society. An example of ICS is the rail networks or energy plants like the nuclear plant. SCADA is an ICS system following a hierarchical structure. Due to the fact that a control system can be very large, monitoring remote through networks is an effective way to do so. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrningssystem- en global homogenitet? En jämförelseanalys av ekonomistyrningssystem mellan kulturella regioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Sköld; Beata Wallman; Olivia Horstead; [2020]
  Nyckelord :Ekonomistyrningssystem; Hofstede; kulturella regioner; global homogenisering; litteraturstudie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera likheter och skillnader för ekonomistyrningssystem mellan olika kulturella regioner. För att uppfylla syftet utformades två delmål: (1) Förklara identifierade skillnader och likheter med kultur som utgångspunkt, (2) Identifiera olika ideer om framtida forskning. LÄS MER

 4. 4. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Uplink Power Control in Single Input Multiple Output Cell-free Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yiyang Tai; [2020]
  Nyckelord :Neural networks; Power allocation; Matched-filter reception; Max-min; Max-product; Geometric programming; Neurala nätverk; Strömallokering; Matchad filtermottagning; Max-min; Max-produkt; Geometrisk programmering;

  Sammanfattning : This thesis considers the uplink of cell-free single input multiple output systems, in which the access points employ matched-filter reception. In this setting, our objectiveis to develop a scalable uplink power control scheme that relies only on large-scale channel gain estimates and is robust to changes in the environment. LÄS MER