Sökning: "su-projekt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet su-projekt.

  1. 1. Projektledarens utmaningar vid systemutvecklingsprojekt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Josefine Axelsson; Mona Claesson; [2008]
    Nyckelord :informationssystem; utmaningar; su-projekt; projektledning; framgångsrik; livscykelmodell; projektledningsmodell;

    Sammanfattning : I dagsläget talas det mycket om att informationsteknologiprojekt (IT-projekt) läggs ner, vilketgör denna rapport relevant. Syftet med rapporten är att ge företag som arbetar med systemutvecklingsprojekt(SU-projekt) en ökad förståelse över hur projektledaren kan arbeta med deutmaningar som denne stöter på, för att på så sätt kunna uppnå ett framgångsrikt projekt. LÄS MER