Sökning: "sub part"

Visar resultat 1 - 5 av 781 uppsatser innehållade orden sub part.

 1. 1. Bridging the Gap between Economic Growth and Poverty Reduction: The case of Tanzania

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Twaha Said Mwakioja; [2021-08-04]
  Nyckelord :Tanzania; Monetary Poverty; Expenditure per Adult Equivalent; Expenditure Distribution; Poverty Line; Headcount Ratio; Gini Coefficients; Socioeconomic Factors; National Panel Survey;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Whores, idiots and sub-humans: A study of the of hate directed at reality profiles and influencers on Flashback in 2020

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Stina Lindberg; [2021-07-01]
  Nyckelord :hate; cyberhate; influencers; reality profiles; misogyny; content analysis;

  Sammanfattning : Hate speech, hateful messages, slander, and other disparaging expression have not been part of the public debate or dialogue but is more apparent on the internet and the online world. A group that has been exposed to a great deal of vitriol on media platforms are influencer and reality profiles. LÄS MER

 3. 3. Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality of SRHR related health care for unaccompanied minor girls in VGR: A qualitative study based on the perceptions of health care professionals.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Carolina Lodeiro; [2021-06-23]
  Nyckelord :SRHR; AAAQ; unaccompanied minors; young migrants;

  Sammanfattning : AcknowledgementsI would like to thank my supervisor Gunilla Priebe for her help and support while writing this thesis. During the process, she has given me constructive feedback and kept asking me questions to help me improve my work. This made it interesting and exciting for me to carry out my research. LÄS MER

 4. 4. Predicting PV self-consumption in villas with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FABIAN GALLI; [2021]
  Nyckelord :Self-Consumption; photovoltaics; machine learning; solar energy; Random Forest; K-nearest neighbor; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linear regression; prediction; Egenanvändning; photovoltaics; maskininlärning; solenergi; Random Forest; K-nearest neighbors; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linjär regression; data-förutsägelse;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a strong and growing interest in solar power. In recent years, photovoltaic (PV) system installations have increased dramatically and a large part are distributed grid connected PV systems i.e. rooftop installations. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av ryggskydd för skid- och snowboardåkning : Konceptutveckling för att implementera funktioner utefter användarnas önskemål

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadine Flink; [2021]
  Nyckelord :Design; ryggskydd; innovation; vidareutveckling; skid- och snowboardåkning;

  Sammanfattning : Rapporten är en dokumentation av ett projektarbete som genomförts under våren 2021 inom kursen examensarbete för högskoleingenjör i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Examinator för kursen är Leo de Vin och handledare Monica Jakobsson. LÄS MER