Sökning: "subaltern publics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden subaltern publics.

  1. 1. Heja Livet – en medvetenhetshöjande grupp där det personliga är politiskt

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Nathalie Seow; Emilia Hallgren; [2019]
    Nyckelord :feminist separatism; facebook feminism; facebook groups; consciousness raising groups; a higher feminist consciousness; subaltern publics; second wave feminism; fourth wave feminism;

    Sammanfattning : Vilka erfarenheter har enskilda medlemmar av den svenska separatistiska facebookgruppen Heja Livet? Ur ett feministiskt perspektiv har vi genomfört kvalitativa personliga intervjuer vilket gav ett resultat som visar att gruppen bidrar med något betydelsefullt. Det personliga är politiskt och genom att ta del av andras berättelser kan enskilda kvinnor få ett högre feministiskt medvetande som kan bidra till feministiska handlingar. LÄS MER