Sökning: "subarctic"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet subarctic.

 1. 1. Viktiga funktioner och designfaktorer i resecentrum : Klimatanpassningar för subarktiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Matilda Anttila; [2021]
  Nyckelord :Travel center; subarctic climate; winter; sustainable transport; attractive urban spaces; Resecentrum; subarktiskt klimat; vinter; hållbara transporter; kollektiva resor; attraktiva stadsrum;

  Sammanfattning : I Sverige finns en enighet om att kollektivtrafiken måste utvecklas om målsättningar för klimat och attraktiva städer ska kunna nås. Trafiksystemets utformning har i sin helhet stor betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Resecentrumen håller på att få en allt viktigare roll i stora som små städer. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ utvärdering av ett lågenergihus i subarktiskt klimat : – gällande energianvändning, inomhusklimat och fuktvandring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustavsson Jonathan; [2020]
  Nyckelord :Lågenergihus; subarktiskt klimat; fuktvandring; energianvändning; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Low-energy houses are a good concept for reducing energy use during the building's use. Especially when studies have shown economic profitability in buildings that meet the requirements for the definition of low-energy houses - that the energy performance is at least 25% better than the building standard from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. LÄS MER

 3. 3. Systematic comparison of the relative accuracy of vegetation surveys and soil DNA metabarcoding : Assessing plant biodiversity at different spatial scales

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Kimmo Kumpula; [2020]
  Nyckelord :DNA metabarcoding; biodiversity assessment; environmental DNA; high-throughput sequencing; subarctic;

  Sammanfattning : Analysis of soil-derived DNA has been shown to minimize problems seen during traditional vegetation surveys, e.g. by matching the eDNA to a reference database for taxonomic identification rather than relying solely on taxonomic expertise. However, it has been debated to what extent and how accurately eDNA acts as a proxy for biodiversity. LÄS MER

 4. 4. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Matilda Lundström; [2019]
  Nyckelord :Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Sammanfattning : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. LÄS MER

 5. 5. Green Roof Performance in Cold Climates : A study on how different plants suited for the subarctic climate in northernSweden affects the performances of green roofs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonathan Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Stormwater; Green roofs; Cold climate; Stormwater management;

  Sammanfattning : Increased urbanization leads to an increasing amount of impervious surfaces and a decrease ofthe natural hydrological function. Urban stormwater does thus risk to create high surface flows which could damage the receiving water bodies (e.g. erosion) or the urban area itself (flooding). LÄS MER