Sökning: "subclinical traits"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden subclinical traits.

 1. 1. Associations between autistic traits and creativity domains ​in the average adult population

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Autism; subclinical traits; creativity; domains; self-report; gender;

  Sammanfattning :  The present study aimed to research links between autistic traits and creativity in the average adult population. The sample consisted of 108 adults,​ 60 females, 48 males, age 18-66 (M=34,90; SD=10,85), from 20 different social media pages who participated in the study through self-report questionnaires about autistic traits and creativity. LÄS MER

 2. 2. Wolves in Sheep's Clothing - A Study of Recruitment Processes and the Dark Triad's Allure

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Niklas Söderberg; André Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Dark triad; Recruitment; Assessment; Leadership;

  Sammanfattning : Paulhus and Williams (2002) called attention to the three, while conceptually distinct, empirically overlapping personality constructs as a unified field of study, named the Dark Triad: Machiavellianism, subclinical narcissism, and subclinical psychopathy. The consensus of the present literature is that Dark Triad individuals are successful when it comes to seizing leadership positions, without necessarily having the ability to be successful once in those positions. LÄS MER

 3. 3. Short Dark Triad : En begreppsvalidering av svensk översättning med femfaktormodellens IPIP-120 och Swedish universities Scales of Personality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Jimmie Eklund; Niclas Hultman; [2015]
  Nyckelord :Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; five factor model IPIP-120 ; validity; reliability; psychopathy; narcissism; machiavellianism; Short dark triad SD3 ; Swedish universities scales of personality SSP ; femfaktormodellen IPIP-120 ; validering; reliabilitet; psykopati; narcissism; machiavellism;

  Sammanfattning : Dark triad är en kombination av mörka personlighetsdrag som består av subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism (Paulhus & Williams, 2002). Jones och Paulhus (2013), utvecklade Short Dark Triad (SD3), ett test som mäter dark triads personlighetsdrag. LÄS MER

 4. 4. Subclinical Psychopathy and Empathy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Björn Persson; [2013]
  Nyckelord :psychopathy; clinical psychopathy; subclinical psychopathy; cognitive empathy; affective empathy;

  Sammanfattning : Psychopathy is a severe personality disorder that results in antisocial, manipulative, and callous behavior. The main diagnostic instrument for assessing psychopathy is the Psychopathy Checklist-Revised. This thesis will introduce the psychopathy construct, including what is known as subclinical psychopathy. LÄS MER