Sökning: "subgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet subgrupper.

 1. 1. Faktorer som påverkar delaktighet i aktiviteten arbete för kvinnor med reumatoid artrit : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lina Hagberg; Jessica Hägg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; reumatoid artrit; arbete; delaktighet; aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som kan leda till symptom i form av kontrakturer, smärta, trötthet och stelhet. Arbete anses varaen meningsfull aktivitet och påverkar hur människan upplever sin roll i samhället. Möjligheten till delaktighet i aktiviteten arbete påverkas av faktorer i arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Det gränslösa arbetets fallgropar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lovisa Schedin; [2019]
  Nyckelord :The New Way of Working; Gränslöst arbete; Upplevelse; WTC; Medieteknik; Attityd;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats fördjupar sig inom ämnet gränslöst arbete och syftet är att synliggöra upplevelser av samt attityder till arbetssättet. Detta då gränslöst arbete idag blir allt vanligare som följd till medietekniken som implementeras i det dagliga arbetet. LÄS MER

 3. 3. Propensity score matchning för estimering av en marginell kausal effekt med matchat fall-kontrolldata

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Emanuel Bergquist; Gustav Thunström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När  en  fall-kontrollstudie  har  genomförts  kan  det  vara  av  intresse  att  genomföra en sekundär analys som studerar fall-kontrollstudiens utfalls effekt på någon annan variabel i populationen. I dessa fall ses fall-kontrollstudiens utfall som en behandling i sekundäranalysen och denna variabels effekt på ett nytt utfall undersöks. LÄS MER

 4. 4. The role of banking sector performance for renewable energy consumption : a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elin Näsström; [2019]
  Nyckelord :bank sector; banking performance; CO2 emissions; energy investments; energy security; financial development; renewable energy; renewable energy consumption; panel data; income groups;

  Sammanfattning : Renewable energy has in recent years become an important component of world energy consumption since it holds the characteristics of decreasing carbon oxide emissions while at the same time being able to meet the future increase in energy demand. To secure future universal access to modern energy, large investments in renewable energy technology are required. LÄS MER

 5. 5. Effects of MIFID II on Stock Trade Volumes of Nasdaq Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Eva Elling; [2019]
  Nyckelord :TSCS; time series analysis; STL; ARIMA; causal inference; inference; treatment effect; Tidserieanalys; STL; ARIMA; inferens; causalitet; kausalitet; TSCS;

  Sammanfattning : Introducing new financial legislation to financial markets require caution to achieve the intended outcome. This thesis aims to investigate whether or not the newly installed revised Markets in Financial Instruments Directive- the MIFID II regulation - temporally influenced the trading stock volume levels of Nasdaq Stockholm during its introduction to the Swedish stock market. LÄS MER