Sökning: "subject concept"

Visar resultat 1 - 5 av 1809 uppsatser innehållade orden subject concept.

 1. 1. Tala är silver, styra diskursen är guld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Kohls Josefsson; Elias Åhlander; Erika Uutela Larsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: Speaking is silver, running the discourse is gold Authors: Adam Kohls Josefsson, Elias Åhlander and Erika Uutela Larsson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Monika Djerf-Pierre Aim of thesis: This essay aims to investigate the framing of actors in climate journalism. To investigate the framing of actors the framing of the news subject climate change was also investigated. LÄS MER

 2. 2. OpenCourse: Gamification in Computer Science Education

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Gustaf Bodin; Elias Ekroth; Tobias Engblom; Filip Linde; Anwarr Shiervani; [2023-03-03]
  Nyckelord :Gamification; Education; Heuristic Evaluation; Desktop Application Development; Spelifiering; Utbildning; Heuristisk Utvärdering; Datorapplikationsutveckling;

  Sammanfattning : Academic degrees in computer science suffer from the highest dropout rates among universities. As a result, there is a lack of technical professionals, which could threaten the digital infrastructure. LÄS MER

 3. 3. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Från missförstådd flicka till kvinna med ADHD : En kvalitativ studie av kvinnors identitetsskapande och självförståelse i relation till att diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Andersson Ottilia; Hansson Maja; [2023]
  Nyckelord :Identitet; Identitetsskapande; Genus; Normer; Stigma; Kvinnor; ADHD;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the creation of identity of women who were diagnosed with ADHD in adulthood. This is done through research questions making visible different social norms and strategies affecting the women’s identity and self-understanding. LÄS MER

 5. 5. Det (o)disciplinerade begäret : En komparativ analys av "Den första kärleken" och Charlie med fokus på makt, queer underkastelse och performativitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Em Lugnet; [2023]
  Nyckelord :Mathilda Roos; Margareta Suber; Judith Butler; Michel Foucault; Queer litteratur; Queera klassiker; Underkastelse; Makt; Det heterosexuella manuset; Performativitet;

  Sammanfattning : In this paper, I study the concept of subordination and power by using two Swedish lesbian classic literary texts; ”Den första kärleken”, published in the collection of short stories Berättelser och skizzer (1884) by Mathilda Roos and Charlie (1932) by Margareta Suber. I examine power dynamics and subordination by comparing the two texts with each other and analyze the similarities and differences between subordination in queer contexts and in heterosexual contexts. LÄS MER