Sökning: "subject positions"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden subject positions.

 1. 1. “Man ska vara nöjd med det man har, tacksam, men man ska aldrig settle ändå” – en Foucauldiansk diskursanalys av nöjdhet och det goda livet hos unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magda Beckman; Jesper Schlegel; [2020]
  Nyckelord :foucauldiansk diskursanalys; det goda livet; positiv psykologi; nöjdhet; livstillfredsställelse; välmående; lycka; unga vuxna; diskurser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka diskurser och subjektpositioner som finns tillgängliga för unga vuxna i Sverige när de förhåller sig till vad som är ett gott liv, samt hur nöjdhet konstrueras inom dessa diskurser. Detta undersöktes med hjälp av en Foucauldiansk diskursanalys av ett intervjumaterial som samlats in inom ramen för forskningsprojektet SOL-2. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och valdeltagande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Berggren; [2020]
  Nyckelord :Diskursteori; Subjektspositioner; Valdeltagande; Läroböcker; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår ifrån det faktum att det finns en korrelation mellan utbildningsgrad och valdeltagande. Det övergripande syftet är att ge ökad förståelse för hur samhällskunskapsundervisningen i gymnasiet kan tänkas påverka en sådan korrelation och att belysa ett diskursteoretiskt perspektiv på läromedelsgranskning. LÄS MER

 3. 3. Must God be dead in Swedish feminist research?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :firstness; religion; tradition; politics of naming; spirituality; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis has two aims. Firstly, to explore and challenge the secularist tradition in Swedish gender studies, as well as, the secularist ideology in the conceptualisation and treatment of religious topics and subject positions. LÄS MER

 4. 4. Anti-abortion legislation: What is the problem represented to be? : A critical policy analysis of the “heartbeat bills” in the United States.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :anti-abortion legislation; fetal heartbeat; fetal rights; subjectification effects;

  Sammanfattning : Since the introduction of a new type of anti-abortion legislation in the United States which bans abortions after a fetal heartbeat can be detected, women’s options regarding abortion are being limited. How “problems” are represented or constituted in legislation shows that problems are time, place and context dependant. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning i konsultbolag : En kvalitativ studie om hur konsultbolag arbetar strategiskt med kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel von Homeyer; Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :supplying competence; competency mapping; consulting firms; HRM; recruiting; development; personnel retention; kompetensförsörjning; kompetenskartläggning; konsultbolag; HRM; rekrytering; utveckling; behålla personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsultbolags främsta utmaning är att förse sina kunder med efterfrågad kompetens. De verkar inom en kunskapsintensiv bransch, där affärsidén kretsar kring deras mänskliga resurser. LÄS MER