Sökning: "subject"

Visar resultat 1 - 5 av 16029 uppsatser innehållade ordet subject.

 1. 1. Gemenskapen. Försoningsstrid i Borås frikyrka under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Yrlid; [2021-10-13]
  Nyckelord :Immanuelskyrkan; Borås; Gemenskapen; community; Mission Covenent church of Sweden; Victor Turner; Liminal community; revitalization movement; charismatic movement;

  Sammanfattning : This master is about a conflict that took place in the Mission Covenant Church of Sweden during the nineteen-seventies. In a church known as “Immanuelskyrkan”, located in the city of Borås, west of Sweden. The title in Swedish goes by the word “försoningsstrid” (battle of reconciliation), that word has a double meaning. LÄS MER

 2. 2. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER

 3. 3. ”Frågor kommer och de måste få komma” – Lärarperspektiv på sex och samlevnad i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hultkvist; [2021-09-23]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; årskurs F-3; normkritik; lärares språkkompetens;

  Sammanfattning : The present study investigates the views of teachers on sexual education in Swedish primary schools. Recent findings suggest that teachers do not include enough sex educational contents in their teachings and because of that, national curriculums are due to change. However, earlier studies focus mainly on secondary school teachers. LÄS MER

 4. 4. Assessing the Security of Internal Automotive Networks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Anas Alkoutli; Joakim Anderlind; Carl-Johan Björnson; Mathias Drage; Morgan Thowsen; Antonia Welzel; [2021-09-14]
  Nyckelord :Vehicle; Network Security; CAN; Ethernet;

  Sammanfattning : Context In order to address the growing need for connectivity in today’s cars, thein-vehicle network has increased in complexity, now consisting of over 100 electricalcontrol units. Balancing the level of security with high performance is non-trivial,and current networks have shown to sacrifice security measures for performance,therefore leaving the networks sensitive to both manipulation and information re trieval. LÄS MER

 5. 5. Escape Room Generator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Brink; Jonathan Hedén; Love Lindholm Lyckaro; Carl Manngård; Oscar Orava Kilberg; Lukas Martinsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :escape rooms; generator; enjoyability; game design; accessibility; replayability;

  Sammanfattning : Escape rooms are real-life games where groups of players usually find themselvestrapped in a room and must escape before time runs out. To achieve this, puzzles ofvarious types must be solved, mainly through deductive reasoning or by discoveryof hidden clues. LÄS MER