Sökning: "subjective well-being"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden subjective well-being.

 1. 1. Innovation in firefighting equipment diffusion - A qualitative study about new technology adoption in Swedish fire brigades

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nidal Khalil Khalil; [2019-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuous innovation and diffusion of fire fighting technologies has always been improving the speed and efficiency of fire fighting. The users of these technologies are qualified and passionate men and women who are dedicated to the well being of others. LÄS MER

 2. 2. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av postoperativ smärtlindring : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathias Edberg; Mattias Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Pain management; postoperative care; experience; nursing care; Smärtbehandling; postoperativ; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Smärta är en subjektiv känsla som endast den som upplever smärtan kan beskriva, men är något som nästan alla som genomgår ett kirurgiskt ingrepp upplever. Det finns olika typer av smärta och olika sätt att analysera och behandla den på. LÄS MER

 4. 4. Elderly people's existential loneliness experience throughout their life in Sweden and its correlation to emotional (subjective) well-being

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Petersen; Leyla Gasimova; [2019]
  Nyckelord :Existential loneliness; emotional well-being; elderly; depression; social support; confidant;

  Sammanfattning : Existential  loneliness  is  a  specific kind  of  loneliness,  associated  with decreased emotional  well-being.Existential loneliness differs from physical aloneness and is connected to negative feelings and  moods;  in  contrast,alonenesscan  be  experienced  as  something  positive  and  emotionallycharging. LÄS MER

 5. 5. Psychedelic agents : Changes induced in subjective experience and brain activity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :psychedelic; hallucinogen; subjective experience; phenomenology; brain imaging; electroencephalogram; magnetic resonance imaging; positron emission tomography;

  Sammanfattning : This thesis combines phenomenological and neuroscientific research to elucidate the effects of psychedelic agents on the human brain, mind and psychological well-being. Psychoactive plants have been used for thousands of years for ceremonial and ritual purposes. LÄS MER